Programi i Transparencës

Rreth autoritetit Kuadri ligjor rregullator Informacion mbi buxhetin dhe procedurat e prokurimit të Gjykatës së Lartë
Shqyrtimi i çështjeve në lidhje me kuptimin dhe zbatimin e ligjit Sistemi i mbrojtjes se informacionit, llojet dhe format e dokumentave Regjistri i Kërkesave dhe i përgjigjeve
Statistika Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi Gjykatën e Lartë
Koordinatori për të Drejtën e Informimit

Koordinatori për të Drejtën e Informimit

Ida Vodica Laska

Drejtor i Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë

Email:  ida.vodica@gjykataelarte.gov.al

Adresa: Rr. Ibrahim Rugova, Nr. 20, 1001, Tiranë

Orari: E Hënë - E Premte 08:00 – 16.00

Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte