Përbërja

Pozicioni

1

Ilir PANDA

Kryetar i Kolegjit

2

Sokol BINAJ

Anëtar

3

Albana BOKSI

Anëtar

4

Sandër SIMONI

Anëtar

5

Medi BICI

Anëtar

TRUPA TË PËRHERSHME- çdo javë

Trupi gjykues nr.1

e martë

Trupi gjykues nr.2

e enjte

Trupi gjykues nr.3

e premte

1

2

3

Ilir PANDA

Sokol BINAJ

Sandër SIMONI

Ilir PANDA

Albana BOKSI

Medi BICI

Sokol BINAJ

Sandër SIMONI

Medi BICI

TRUPA E VEÇANTË - sipas nevojës

Trupi gjykues

e premte

1

2

3

Ervin PUPE

Sokol SADUSHI

Ilir PANDA

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte