Përbërja

Pozicioni

Sokol SADUSHI

Kryetar i Kolegjit

Asim VOKSHI

Anëtar

Arbena AHMETI

Anëtar

Gentian MEDJA

Anëtar

Sokol NGRESI

Anëtar

Enkelejda METALIAJ

Anëtare

 
 
TRUPA TË PËRHERSHME
 
 

Trupi gjykues nr.1

e martë

Trupi gjykues nr. 2

e enjte

1

2

3

Sokol SADUSHI

Sokol NGRESI

Gentian MEDJA

Asim VOKSHI

Arbena AHMETI

Enkelejda METALIAJ

TRUPË E VEÇANTË
 

Trupi gjykues

e premte

1

2

3

Sokol SADUSHI

Ilir PANDA

Ervin PUPE

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte