Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 11923 ceshtje  Faqe  prej 1193 terma ne faqe  
Nr.Akti: 31003-01897-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
MIRANDA ZAHAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: MIRANDA ZAHAJ
I Paditur: ELMAZE STURCE ; KARAFIL STURCE ; KRENAR META ; LEDJAN META
Palë e Tretë: AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE NDERTIMEVE INFORMALE DURRES ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 03.09.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01755-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
JULIAN HOXHA dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: JULIAN HOXHA ; NEBI HOXHA
I Paditur: KUJTIM SULOZEQA ; VOJSAVA SULOZEQA ; BASHKIA TEPELENE
Palë e Tretë: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TEPELENE
Dt.regjistrimi: 16.07.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01762-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
JORGO DIZDARI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: JORGO DIZDARI
I Paditur: KLARETA GURMA (CALIQI) ; STRAVULLA GURMA ; MIHAL VASILI ; IRMA BRACKA ; MIHAL CURRI ; VILI STATHA ; ERION ALIAJ ; STEFAN BENDO ; LORENC GJINI ; KESHILLI MINISTRAVE ; DREJTORIA RAJONALE ALUIZNI-IT VLORE ; DREJTORIA E ALUIZN-IT SARANDE
Dt.regjistrimi: 16.07.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01664-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
XHEVDET JAKUZA dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SADETE SAMUNDJA ; ARBEN SAMUNDJA ; ALMA SAMUNDJA ; RAKIBE HAJDARAJ ; EDMOND HAJDARAJ ; AGRON HAJDARAJ ; MIMOZA DAUTAJ ; DERVISH JAKUZA ; QANI JAKUZA ; XHEVDET JAKUZA
I Paditur: AGJENCIA E TRJATIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 06.07.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01644-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
FATIME VOGU Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: FATIME VOGU
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE ; AGJENSIA E SIGURIMEVE SHOQERORE KAVAJE
Dt.regjistrimi: 05.07.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02041-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ANDI DURO Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-843  Dt.Vendimi: 12.09.2018
Paditës: ANDI DURO
I Paditur: DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE TIRANE ; INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VEPRAVE PENALE FUSHE KRUJE
Dt.regjistrimi: 04.07.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01899-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
VILSON MASMALAJ Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-844  Dt.Vendimi: 12.09.2018
Paditës: VILSON MASMALAJ
I Paditur: SHOQERIA PERMBARIMORE PRIVATE "GENERAL DEBT COLLECTION" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 19.06.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01476-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
GEZIM TOSKA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: GEZIM TOSKA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 13.06.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01450-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
BASHKIM SALILLARI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BASHKIM SALILLARI
I Paditur: REPARTI USHTARAK NR. 6670, QENDRA E PERSONEL REKRUTIMIT ; MINISTRIA E MBROJTJES ; INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES
Palë e Tretë: INSTITUTI I GJEOGRAFISE DHE INFRASTRUKTURES USHTARAKE ; REPARTI USHTARAK NR. 1001, KOMANDA E FORCES SE BASHKUAR
Dt.regjistrimi: 12.06.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-01816-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ERIDIANA VOTI Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-845  Dt.Vendimi: 12.09.2018
Paditës: ERIDIANA VOTI
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, SHKODER ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, TIRANE
Dt.regjistrimi: 08.06.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 11923 ceshtje  Faqe  prej 1193 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte