Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 18311 ceshtje  Faqe  prej 1832 terma ne faqe  
Nr.Akti: 61005-00354-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Mat)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR MAT
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR MAT
Person nën Hetim: ILIRJAN BASHA
Dt.regjistrimi: 26.05.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00153-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
MASLLAN KOVACI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: MASLLAN KOVACI
I Paditur: MAURIZIO BEGO ; INGRI BEGO ; RIZO BEGA ; VANGJEL BEGA ; ORESTI BEGA
Palë e Tretë: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 24.05.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61006-00322-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT VLORE
Person nën Hetim: QAZIM ISMAILAJ
Dt.regjistrimi: 19.05.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 71000-00314-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Durrës)
VILSON COBANI
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: VILSON COBANI
Dt.regjistrimi: 17.05.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00143-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
ALTIN BASHLI dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: ALTIN BASHLI ; STELA BASHLI ; AJDEN BASHLI
I Paditur: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES TIRANE ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES ZYRA VENDORE SHKODER
Palë e Tretë: KOMISIONERI PER MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI
Dt.regjistrimi: 12.05.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00144-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
DEDE PREKA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: DEDE PREKA
I Paditur: DREJTORIA E PERGJITHSHME E ENTIT TE BANESAVE TIRANE ; DREJTORIA RAJONALE E ENTIT TE BANESAVE SHKODER
Palë e Tretë: DREJTORIA E DREJTIMIT TE PRONES PUBLIKE PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE ; MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SHKODER ; AVOKATURA E SHTETIT SHKODER ; KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
Dt.regjistrimi: 12.05.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31001-00145-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
PERSON JURIDIK I KISHES KATOLIKE SHOQATA KOLPING JOFITIMPRURESE Kund
Nr.Vendimi: 00-2022-989  Dt.Vendimi: 20.05.2022
Paditës: PERSON JURIDIK I KISHES KATOLIKE SHOQATA KOLPING JOFITIMPRURESE
I Paditur: DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR NE MINISTRINE E FINANCAVE DHE EKONOMISE ; DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SHKODER
Dt.regjistrimi: 12.05.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00135-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
NEVREZE KALLMI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: NEVREZE KALLMI
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE BERAT
Dt.regjistrimi: 10.05.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61014-00289-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: WASIM HAJJAZI
Dt.regjistrimi: 10.05.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61004-00290-00-2022  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
Nr.Vendimi: 00-2022-545  Dt.Vendimi: 07.06.2022
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR LEZHE
Person nën Hetim: ARMAND MARKU
Dt.regjistrimi: 10.05.2022Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 18311 ceshtje  Faqe  prej 1832 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte