Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 12567 ceshtje  Faqe  prej 1257 terma ne faqe  
Nr.Akti: 31003-00377-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
ERISELDA LESKAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: ERISELDA LESKAJ
I Paditur: KUVENDI I REPUBLIKES SE SHQIPERISE
Dt.regjistrimi: 09.06.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31001-00365-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
BESNIK GJANA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BESNIK GJANA
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE DURRES (D.R.T. DURRES) ; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR (D.A.T.) PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE DHE EKONOMISE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 03.06.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00359-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
GENTIAN ZERA
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: GENTIAN ZERA
Palë e Tretë: BASHKIA SARANDE
Dt.regjistrimi: 02.06.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00329-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
FERDINAND RUMBULLAKU Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: FERDINAND RUMBULLAKU
I Paditur: BASHKIA TIRANE, NJESIA ADMINISTRATIVE KRRABE ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE TIRANA RURALE 1
Dt.regjistrimi: 29.05.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00331-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
AIDA KONSTANTINOMANOLAKIS dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BARDHYL NALLBANI ; SAIMIR NALLBANI ; DRITA NALLBANI ; AIDA KONSTANTINOMANOLAKIS ; SHPRESA UKU
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 29.05.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31001-00304-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "RAJAN 2007" SH.A Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "RAJAN 2007" SH.A
I Paditur: MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE
Dt.regjistrimi: 28.05.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00306-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "LOTARIA KOMBETARE" SH.P.K Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "LOTARIA KOMBETARE" SH.P.K
I Paditur: MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 28.05.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00307-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
XHEVAT GUZIA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: XHEVAT GUZIA
Palë e Tretë: DAFINA ZEZA ; ADELA ZEZA ; ALBI ZEZA
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE
I Paditur: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE TIRANA VERI
Dt.regjistrimi: 28.05.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00309-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "PRIMALL" SH.P.K Kund
Nr.Vendimi: 00-2020-91  Dt.Vendimi: 08.06.2020
Paditës: SHOQERIA "PRIMALL" SH.P.K
I Paditur: DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE ; DEGA E DOGANES TIRANE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 28.05.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00293-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
SHOQERIA "I.T.S.G.A" SH.A Kund
Nr.Vendimi: 00-2020-98  Dt.Vendimi: 08.06.2020
Paditës: SHOQERIA "I.T.S.G.A" SH.A
I Paditur: BASHKIA ELBASAN ; DREJTORIA E TATIM TAKSAVE (DREJTORIA E TATIMEVE, TARIFAVE VENDORE DHE MBLEDHJES SE TE ARDHURAVE)
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 28.05.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 12567 ceshtje  Faqe  prej 1257 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte