Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 9720 ceshtje  Faqe  prej 972 terma ne faqe  
Nr.Akti: 11211-00601-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AGJENSIA PER ZHVILLIM BUJQESOR DHE RURAL Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-149  Dt.Vendimi: 28.02.2017
Paditës: AGJENSIA PER ZHVILLIM BUJQESOR DHE RURAL
I Paditur: SHOQERIA "ZINPAG" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 16.02.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00318-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
LUAN MULAJ Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-173  Dt.Vendimi: 28.02.2017
Paditës: LUAN MULAJ
I Paditur: DREJTORIA E SHERBIMIT TE TRUPIT DIPLOMATIK, TIRANE
Dt.regjistrimi: 27.01.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00163-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
LUAN CELO Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-189  Dt.Vendimi: 28.02.2017
Paditës: LUAN CELO
I Paditur: HARUN CELO ; XHEVAIRE RABI ; ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME GJIROKASTER
Palë e Interesuar: PETREF CELO ; VEHIP CELA ; SHABAN CELO
Dt.regjistrimi: 17.01.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11216-00140-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SULEJMAN ISMAILAJA Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-159  Dt.Vendimi: 28.02.2017
Paditës: SULEJMAN ISMAILAJA
I Paditur: AUTORITETI KONTRAKTOR I SHISH (NJESI PERFAQESUESE E SHERBIMIT INFORMATIV SHTETEROR)
Dt.regjistrimi: 12.01.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00142-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
DAMIN BEJKO Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-192  Dt.Vendimi: 28.02.2017
Paditës: DAMIN BEJKO
I Paditur: ENTI KOMBETAR I BANESAVE, DREJTORIA RAJONALE DURRES ; ZYRA PERMBARIMORE DURRES ; QEFSERE KACELI (SHIJAKU) ; OSMAN KACELI ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 12.01.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00105-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ENVER URA Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-161  Dt.Vendimi: 28.02.2017
Paditës: ENVER URA
I Paditur: KLODIAN PETALLI
Dt.regjistrimi: 09.01.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00053-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ARTAN SHKEMBI dhe T
Nr.Vendimi: 00-2017-151  Dt.Vendimi: 28.02.2017
Paditës: SHOQERIA "GEA VALLE VERDE" SH.P.K ; SHOQERIA "MUMJA" SH.P.K ; SHOQERIA "AMERICAN MILLENIUM INVESTORS" SH.P.K ; SHOQERIA "VIKI" SH.P.K ; DEGJON ELEZAJ ; ALBAN XHILLARI ; ARTAN SHKEMBI
I Paditur: SHOQERIA PERMBARIMORE PRIVATE "EPSA" SH.P.K ; SHOQERIA "RAIFFEISEN BANK" SH.A
Dt.regjistrimi: 05.01.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00002-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kukës)
FERDINANT DOMI Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-158  Dt.Vendimi: 28.02.2017
Paditës: FERDINANT DOMI
I Paditur: INSPEKTORIATI SHTETEROR I PUNES DHE SHERBIMEVE SHOQERORE (ISHPSHSH), DEGA RAJONALE KUKES ; ZYRA PERMBARIMORE KUKES
Dt.regjistrimi: 04.01.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-04064-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, VLORE Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-152  Dt.Vendimi: 28.02.2017
Paditës: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, VLORE
I Paditur: PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ELMIR VANGJELI
Palë e Tretë: MEVLAN BEQO
Dt.regjistrimi: 27.12.2016Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-04068-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Dibër)
IZET HAXHIYMERI Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-150  Dt.Vendimi: 28.02.2017
Paditës: IZET HAXHIYMERI
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DIBER
Dt.regjistrimi: 27.12.2016Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 9720 ceshtje  Faqe  prej 972 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte