Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 10389 ceshtje  Faqe  prej 1039 terma ne faqe  
Nr.Akti: 90200-01970-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "BANKA E TIRANES" SH.A.
Nr.Vendimi: 00-2017-1172  Dt.Vendimi: 22.06.2017
Kërkues: SHOQERIA "BANKA E TIRANES" SH.A.
Dt.regjistrimi: 08.06.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01891-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A. Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1164  Dt.Vendimi: 22.06.2017
Paditës: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
I Paditur: SHOQERIA "STAR" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 31.05.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-01867-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
ERVIN KUTI Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1057  Dt.Vendimi: 22.06.2017
Paditës: ERVIN KUTI
I Paditur: SHOQERIA "BANKA ABI-AMERICAN BANK OF INVESTIMENT" ; SHOQERIA "ABI-BANK" DEGA GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 30.05.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01875-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A. Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
I Paditur: SHERBIMI PERMBARIMOR "FLASH" SH.P.K.
Palë e Tretë: ARMANDO LEKA
Dt.regjistrimi: 30.05.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01830-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
YLLI ZEQIRI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: YLLI ZEQIRI
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.regjistrimi: 26.05.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01847-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
VLADIMIR MILOVA dhe T
Nr.Vendimi: 00-2017-1096  Dt.Vendimi: 22.06.2017
Paditës: ARBEN ZYLYFTARI ; VLADIMIR MILOVA
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; BEHAR ZERE ; ERVEHE LEKU ; FATMIR LEKU ; LULJETA KADENA ; DONIKA KURTI ; ARDONA MALASI
Palë e Tretë: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME BERAT ; ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT VLORE
Dt.regjistrimi: 26.05.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01854-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Tiranë)
FATIME DEDJA Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1163  Dt.Vendimi: 22.06.2017
Paditës: FATIME DEDJA
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME, TIRANE
Dt.regjistrimi: 26.05.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01800-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
SHEFQET PREZA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHEFQET PREZA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; NAZMI BARBULLUSHI ; BUJAR CENA ; PETRIT CENA ; ARJONA CENA ; ARTENISA ZAJA ; AVIDANE HOXHA (CENA) ; AVILA CENA ; DHURATA KAJA (VEKSHARI) ; ILVIS BARBULLUSHI ; FATMIRA BARBULLUSHI (KRAJA) ; FITIM CENA ; IHSAN ZAJA ; ILDA BARBULLUSHI ; JETMIR GOLEMI ; JONUZ ZAJA ; LINDITA BARBULLUSHI ; PRANVERA BARBULLUSHI (RRASHI) ; SELAHEDIN CENA ; SHYHRETE BARBULLUSHI ; SYTKI GOLEMI ; VILDANA GOLEMI (RULI) ; ZAMIR CENA ; ZIHMIJE LOKU (GOLEMI) ; LEJLA VRIONI (TIVARI) ; IXHLALE TIVARI ; EQEREM TIVARI ; IREFAN TIVARI ; ERQAN TIVARI ; REFAI TIVARI ; AFERDITA DULAKU (TIVARI) ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 24.05.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01745-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SOFIJE QUKAJ dhe T
Nr.Vendimi: 00-2017-1059  Dt.Vendimi: 22.06.2017
Paditës: RENATO QUKAJ ; KRISTJAN QUKAJ ; FRAN QUKAJ ; SOFIJE QUKAJ
I Paditur: BASHKIA MALESI E MADHE
Dt.regjistrimi: 19.05.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01724-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ALIDA LURTHI Kund
Nr.Vendimi: 00-2017-1165  Dt.Vendimi: 22.06.2017
Paditës: ALIDA LURTHI
I Paditur: EDUART LURTHI ; MICROCREDIT ALBANIA (MCA) ; SHERBIMI PERMBARIMOR "STAR" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 17.05.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 10389 ceshtje  Faqe  prej 1039 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte