Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 16258 ceshtje  Faqe  prej 1626 terma ne faqe  
Nr.Akti: 11242-01242-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
SHKURTE KOLA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHKURTE KOLA
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE LEZHE
Dt.regjistrimi: 03.12.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00517-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
SHPETIM BANAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHPETIM BANAJ
I Paditur: DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE BASHKIA SHKODER ; BAFTJAR (MANOL) BANAJ ; MESUDIJE (MARIE) BANAJ ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE SHKODER ; DREJTORIA RAJONALE E ENTIT KOMBETAR TE BANESAVE SHKODER
Dt.regjistrimi: 26.11.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00504-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
TAHIR BAHITI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: TAHIR BAHITI
I Paditur: ZYRA VENDORE E AGJENCISE SHTETERORE TE KADASTRES LIBRAZHD
Dt.regjistrimi: 23.11.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01216-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Dibër)
PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT Z. SHPETIM ALLAMANI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT Z. SHPETIM ALLAMANI
I Paditur: BASHKIA DIBER ; KESHILLI BASHKIAK I BASHKISE DIBER
Dt.regjistrimi: 23.11.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00503-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
NAPOLON ZEQIRI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: NAPOLON ZEQIRI
I Paditur: BASHKIA PERMET
Dt.regjistrimi: 22.11.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00496-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
SELVIJE HARHULLA
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: SELVIJE HARHULLA
Palë e Tretë: ZYRA E GJENDJES CIVILE QARKU KUKES, RRETHI HAS
Dt.regjistrimi: 19.11.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01189-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
TERRI ANN MALIQI dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: NEXHAT MALIQI ; VENERA MALIQI ; TERRI ANN MALIQI
I Paditur: SHOQERIA "KURUM INTERNATIONAL" SH.A
Dt.regjistrimi: 16.11.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-01187-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: SHOQERIA "IUTE CREDIT ALBANIA" SH.A
Dt.regjistrimi: 15.11.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00476-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
PANAJO GUDA
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: PANAJO GUDA
Palë e Tretë: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 15.11.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01166-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME DURRES" SH.A Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME DURRES" SH.A
I Paditur: SHOQERIA "LIQENI VII" SH.A
Palë e Tretë: KONTROLLI I LARTE I SHTETIT TIRANE
Dt.regjistrimi: 11.11.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 16258 ceshtje  Faqe  prej 1626 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte