Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 27859 ceshtje  Faqe  prej 2786 terma ne faqe  
Nr.Akti: 61014-00656-00-2023  (Ardhur prej: )
DHIONISIOS ALFRED BELERI
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: DHIONISIOS ALFRED BELERI
Palë e Interesuar: PROKURORIA E POSACME KUNDER KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE TIRANE ; INSTITUCIONI PER EKZEKUTIMIN E VENDIMEVE PENALE DURRES ; PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TE JURIDIKSIONIT TE PERGJITHSHEM DURRES
Dt.regjistrimi: 16.10.2023Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 77303-00019-00-2023  (Ardhur prej: )
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: JASIN KALA (ALIAS AVDYLI)
Dt.regjistrimi: 16.10.2023Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 77303-00020-00-2023  (Ardhur prej: )
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: ADJON XHUVELI
Dt.regjistrimi: 16.10.2023Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 30005-00417-00-2023  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
PAULIN VASA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: PAULIN VASA
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER
Dt.regjistrimi: 11.10.2023Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 71000-00642-00-2023  (Ardhur prej: )
KIRI ALUSHI
Nr.Vendimi: 00-2023-1713  Dt.Vendimi: 31.10.2023
Kërkues: KIRI ALUSHI
Palë e Interesuar: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE, JURIDIKSIONI I PERGJITHSHEM VLORE
Dt.regjistrimi: 10.10.2023Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90007-00559-00-2023  (Ardhur prej: Gjykata e Lartë)
MINISTRIA E KULTURES Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: MINISTRIA E KULTURES
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Palë e Tretë: KONSTANDIN BASHO
Dt.regjistrimi: 09.10.2023Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 60008-00601-00-2023  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR LEZHE
Nr.Vendimi: 00-2023-1798  Dt.Vendimi: 07.11.2023
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR LEZHE
Dt.regjistrimi: 29.09.2023Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 60008-00597-00-2023  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
Dt.regjistrimi: 27.09.2023Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 70007-00595-00-2023  (Ardhur prej: )
ZAIM HYSENBELLIU
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: ZAIM HYSENBELLIU
Palë e Interesuar: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE, JURIDIKSIONI I PERGJITHSHEM TIRANE
Dt.regjistrimi: 26.09.2023Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 77203-00135-00-2023  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: LUMTURIJE MAQINAJ
Paditës: ZAIM MAQINAJ
Dt.regjistrimi: 26.09.2023Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 27859 ceshtje  Faqe  prej 2786 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte