Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 15455 ceshtje  Faqe  prej 1546 terma ne faqe  
Nr.Akti: 11242-00937-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
DRITA KOCAJ (MALAJ) Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: DRITA KOCAJ (MALAJ)
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER
Dt.regjistrimi: 20.09.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00938-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
BLERIM VAKAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BLERIM VAKAJ
I Paditur: ORGANI ADMINISTRATIV PRANE DREJTORISE VENDORE TE POLICISE TIRANE ; OASH EPROR DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT
Dt.regjistrimi: 20.09.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11242-00923-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
VIKTOR MARKU Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: VIKTOR MARKU
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER
Dt.regjistrimi: 15.09.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11242-00906-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
ENGJELLUSHE MYRTAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: ENGJELLUSHE MYRTAJ
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE BERAT
Dt.regjistrimi: 10.09.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90600-00907-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Shkodër)
ELIDA SHAHINI dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: ELIDA SHAHINI ; BAJRAM SHAHINI ; ERMAL SHAHINI
Dt.regjistrimi: 10.09.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00384-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
LIRIA BASHA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: LIRIA BASHA
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE FIER
Palë e Tretë: ARKIVI QENDROR I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE
Dt.regjistrimi: 07.09.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 70003-00608-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kukës)
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Person nën Hetim: Gazmend Ilazi
Kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kukes
Dt.regjistrimi: 06.08.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 70003-00607-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
Viron Tavanxhiu
Nr.Vendimi: 00-2021-569  Dt.Vendimi: 07.09.2021
Kërkues: Viron Tavanxhiu
Dt.regjistrimi: 05.08.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00371-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
SHOQERIA "SH & G" SH.P.K Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "SH & G" SH.P.K
I Paditur: DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, DREJTORIA APELIMIT TATIMOR TIRANE ; DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES
Dt.regjistrimi: 30.07.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00372-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
SHOQERIA TREGETARE "V.A.L.E RECYCLING" SH.P.K Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA TREGETARE "V.A.L.E RECYCLING" SH.P.K
I Paditur: KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Palë e Tretë: SHOQERIA TREGETARE "MEDI-TEL" SH.P.K ; SPITALI RAJONAL LEZHE
Dt.regjistrimi: 30.07.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 15455 ceshtje  Faqe  prej 1546 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte