Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 12011 ceshtje  Faqe  prej 1202 terma ne faqe  
Nr.Akti: 11243-03120-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
SHOQERIA KURSIM KREDITI (SHKK) "HAMALLAJ" MANEZ, DURRES dhe T
Nr.Vendimi: 00-2018-1073  Dt.Vendimi: 20.11.2018
Paditës: LEARTA MURATAJ ; SHOQERIA KURSIM KREDITI (SHKK) "HAMALLAJ" MANEZ, DURRES
I Paditur: QEMAL LASHI ; SHPETIM MINJA ; RAMAZAN SALLAKU ; FADIL RRYTA ; RAMIZ HOXHA ; KUJTIM MESJA ; FATIME HADERLLARI
Palë e Tretë: QENDRA KOMBETARE E BIZNESIT TIRANE
Dt.regjistrimi: 08.11.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-02970-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
IDAET RUSI Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-1071  Dt.Vendimi: 14.11.2018
Paditës: IDAET RUSI
I Paditur: DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE ; IEVP KORCE
Dt.regjistrimi: 18.10.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02866-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
SHAQIR DUKA Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-1023  Dt.Vendimi: 16.10.2018
Paditës: SHAQIR DUKA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES
Dt.regjistrimi: 08.10.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-02349-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
LEFTER CANAJ dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
I Paditur: LEFTER CANAJ ; HELIDON XHINDI ; STUDIO PERMBARIMORE "L.D.C"
Palë e Tretë: RAZIE SARACI
Paditës: QENDRA E PUBLIKIMEVE ZYRTARE
Dt.regjistrimi: 08.10.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02769-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ARBER DOGANI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: ARBER DOGANI
I Paditur: SHOQERIA "DOKO" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 28.09.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02738-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
SHOQERIA "EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE" SH.P.K Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-1030  Dt.Vendimi: 16.10.2018
Paditës: SHOQERIA "EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE" SH.P.K
I Paditur: PERMBARUESE GJYQESORE PRIVATE VALBONA QEHAJAJ
Dt.regjistrimi: 27.09.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-02713-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.P.K.
Nr.Vendimi: 00-2018-1020  Dt.Vendimi: 09.10.2018
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 26.09.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31001-02255-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
HAMID BODLLI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: HAMID BODLLI
I Paditur: BASHKIA KAVAJE
Dt.regjistrimi: 26.09.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02572-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Pogradec)
SELADIN PASQYLI Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-1017  Dt.Vendimi: 09.10.2018
Paditës: SELADIN PASQYLI
I Paditur: ENI SHEHU (COBANI)
Dt.regjistrimi: 18.09.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02583-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
BASHKIA URA VAJGURORE Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-913  Dt.Vendimi: 25.09.2018
Paditës: BASHKIA URA VAJGURORE
I Paditur: PERSONI FIZIK, Z. GENTIAN ISMAILI
Dt.regjistrimi: 18.09.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 12011 ceshtje  Faqe  prej 1202 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte