Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 11170 ceshtje  Faqe  prej 1117 terma ne faqe  
Nr.Akti: 31002-03402-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
ADIF LLANAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: ADIF LLANAJ
I Paditur: DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE TATIMEVE
Dt.regjistrimi: 21.11.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-03410-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
KOL SIMONI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: KOL SIMONI
I Paditur: SPITALI RAJONAL SHKODER
Dt.regjistrimi: 21.11.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-03378-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
VARVARA ZHONGA dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: PELLAGIA DHIMEGJOKA ; VARVARA ZHONGA
I Paditur: ELEONORA DRINI
Dt.regjistrimi: 20.11.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-03394-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
DREJTORIA E PERGJITHSHME NR.3 E PUNETOREVE TE QYTETIT PRANE BASHKISE TIRANE Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: DREJTORIA E PERGJITHSHME NR.3 E PUNETOREVE TE QYTETIT PRANE BASHKISE TIRANE
I Paditur: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE
Palë e Tretë: ARBEN ISUFI ; DHURATA HAJDARI ; HYSEN CALI ; MAHMUDIE BANAJ ; REMZI ISUFI ; URIM ISUFI ; VAJE LINZA ; SAIMIR CALI ; ALKILINO NDOJA ; AIDA NDOJA
Ndërhyrës Dytësor: ARTAN SADIKU
Dt.regjistrimi: 20.11.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-03354-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
MILIKA NERANXI (BOLLANO) Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: MILIKA NERANXI (BOLLANO)
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE
Dt.regjistrimi: 14.11.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-03355-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
DHIMITER NISI dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: VASIL NISI ; DHIMITER NISI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Palë e Interesuar: ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT DURRES
Dt.regjistrimi: 14.11.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-03227-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
ROBERT SKENDERI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: ROBERT SKENDERI
I Paditur: SHOQERIA PERMBARIMORE "DEBIT COLLECTION" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 03.11.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-03232-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
SAMI DEMIRAKU Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SAMI DEMIRAKU
I Paditur: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.regjistrimi: 03.11.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-03174-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
HYSEN BEQIRI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: HYSEN BEQIRI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES
Dt.regjistrimi: 01.11.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-03155-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
NIMETE CEKA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: NIMETE CEKA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.regjistrimi: 01.11.2017Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 11170 ceshtje  Faqe  prej 1117 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte