Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 14073 ceshtje  Faqe  prej 1408 terma ne faqe  
Nr.Akti: 61014-00198-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Nr.Vendimi: 00-2021-198  Dt.Vendimi: 19.03.2021
Kërkues: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Person nën Hetim: LISJEN GOGO ; ALBANO GOGO ; DENIS MEHMETI
Dt.regjistrimi: 10.03.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00131-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
BESNIK MUCI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BESNIK MUCI
I Paditur: KUVENDI I SHQIPERSIE
Palë e Tretë: AVOKATI I POPULLIT ; OPERACIONI NDERKOMBETAR I MONITORIMIT ; PRESIDENTI I REPUBLIKES
Dt.regjistrimi: 09.03.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00105-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
MYFTAR DEMIRLIKA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: MYFTAR DEMIRLIKA
I Paditur: DREJTORIA VENDORE PER KUFIRIN DHE MIGRACIONIN KUKES
Dt.regjistrimi: 08.03.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61006-00177-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR LEZHE
Nr.Vendimi: 00-2021-166  Dt.Vendimi: 12.03.2021
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR LEZHE
Person nën Hetim: PAULIN PATI
Dt.regjistrimi: 04.03.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 71000-00178-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
VIRON TAVANXHIU
Nr.Vendimi: 00-2021-195  Dt.Vendimi: 19.03.2021
Kërkues: VIRON TAVANXHIU
Dt.regjistrimi: 04.03.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61013-00176-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHPETIM KASMI
Nr.Vendimi: 00-2021-165  Dt.Vendimi: 12.03.2021
Kërkues: SHPETIM KASMI
Dt.regjistrimi: 03.03.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61004-00170-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR KORCE
Nr.Vendimi: 00-2021-164  Dt.Vendimi: 12.03.2021
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR KORCE
Person nën Hetim: ARJAN HOXHA ; RISTEM ELEZI
Dt.regjistrimi: 01.03.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 88000-00167-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
ARTAN NISLLAJ
Nr.Vendimi: 00-2021-163  Dt.Vendimi: 12.03.2021
Kërkues: ARTAN NISLLAJ
Palë e Interesuar: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 26.02.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 70007-00166-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
VIKTOR FLOQI
Nr.Vendimi: 00-2021-185  Dt.Vendimi: 19.03.2021
Kërkues: VIKTOR FLOQI
Dt.regjistrimi: 26.02.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00092-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
DIJE BAHO
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: DIJE BAHO
Palë e Tretë: GJYKATA ADMINISTRATIVE E APELIT TIRANE
Dt.regjistrimi: 22.02.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 14073 ceshtje  Faqe  prej 1408 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte