• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 11733 ceshtje  Faqe  prej 1174 terma ne faqe  
Nr.Akti: 11243-01372-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
FJONA DOLLANI dhe T
Nr.Vendimi: 00-2018-620  Dt.Vendimi: 14.05.2018
Paditës: FATO MASKAJ ; MIRJETA XHELAJ ; ZAMIRA VELO ; PERPARIM GEGA ; MAKSIM GEGA ; SILVIRA LALIKE ; FJONA DOLLANI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; LLAZAR IKONOMI (BITRI) ; GJENOVEFA NDRIO (BITRI) ; ARQILE BITRI ; SHKELQIM SELAMI (MEMINI) ; ALKETA SELAMI ; ARDIAN KOLLOZI ; ARBANA KOLLOZI ; SHOQERIA "SOCIETE GENERALE BANK" SH.A. VLORE
Palë e Tretë: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE
Dt.regjistrimi: 25.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01298-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
AGRON LEZO Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-621  Dt.Vendimi: 14.05.2018
Paditës: AGRON LEZO
I Paditur: PELLUMB LEZO ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE
Palë e Tretë: ZYRA E GJENDJES CIVILE, BASHKIA SARANDE
Dt.regjistrimi: 18.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01260-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
KILI PRIFTI Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-478  Dt.Vendimi: 24.04.2018
Paditës: KILI PRIFTI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.regjistrimi: 16.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01268-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
ELEZ DEMIRAJ Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-479  Dt.Vendimi: 24.04.2018
Paditës: ELEZ DEMIRAJ
I Paditur: MINISTRIA E MJEDISIT ; DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT PYJOR KUKES
Dt.regjistrimi: 16.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-01270-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
BUKURIE OSMAJ Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-486  Dt.Vendimi: 24.04.2018
Paditës: BUKURIE OSMAJ
I Paditur: DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR TROPOJE
Dt.regjistrimi: 16.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00817-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
ILIR KANANAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: ILIR KANANAJ
I Paditur: KANTIERI I NDERTIMIT DHE RIPARIMIT TE ANIJEVE/REPARTI USHTARAK NR.6022, PASHALIMAN VLORE
Palë e Tretë: AVOKATURA E SHTETIT, DEGA VLORE
Dt.regjistrimi: 11.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00830-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
SHOQERIA "DANI" SH.P.K Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "DANI" SH.P.K
I Paditur: DEGA DOGANORE BLLATE ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE
Dt.regjistrimi: 11.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00775-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
PERSONI FIZIK "FATMIRA FEJZULLA" Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: PERSONI FIZIK "FATMIRA FEJZULLA"
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, SARANDE ; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE
Dt.regjistrimi: 06.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00776-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
SHADIJE MUSTA dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: MEHDI MUSTA ; SHADIJE MUSTA
I Paditur: BASHKIA DURRES ; INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK PRANE BASHKISE DURRES ; SHOQERIA "AGE CO&CO" SH.P.K ; SHOQERIA "GURI & NDERTIM" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 06.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01191-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
TEFTA DALLA Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-626  Dt.Vendimi: 13.04.2018
Paditës: TEFTA DALLA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Dt.regjistrimi: 06.04.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 11733 ceshtje  Faqe  prej 1174 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte