• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 12144 ceshtje  Faqe  prej 1215 terma ne faqe  
Nr.Akti: 11243-03466-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
MARKELJAN KAPXHIU Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-1230  Dt.Vendimi: 27.12.2018
Paditës: MARKELJAN KAPXHIU
I Paditur: BASHKIMI I SINDIKATAVE TE PAVARURA TE SHQIPERISE
Dt.regjistrimi: 20.12.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31001-02896-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
OLSI KOCI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: OLSI KOCI
I Paditur: MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT TIRANE
Dt.regjistrimi: 19.12.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03440-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
TONIN PRIFTI Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-1225  Dt.Vendimi: 27.12.2018
Paditës: TONIN PRIFTI
I Paditur: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.regjistrimi: 19.12.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-02902-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
NAFIJE HOTI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: NAFIJE HOTI
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER
Dt.regjistrimi: 19.12.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31001-02907-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
SHERBET CELHAKA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHERBET CELHAKA
I Paditur: BASHKIA KAVAJE
Dt.regjistrimi: 19.12.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-02861-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
LUAN ABAZI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: LUAN ABAZI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE TIRANE
Dt.regjistrimi: 14.12.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03407-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Përmet)
NESTI THOMOLLARI Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-1223  Dt.Vendimi: 27.12.2018
Paditës: NESTI THOMOLLARI
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 13.12.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03408-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
ZHANETA PRIFTI Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-1224  Dt.Vendimi: 27.12.2018
Paditës: ZHANETA PRIFTI
I Paditur: PREFEKTURA E QARKUT KORCE
Dt.regjistrimi: 13.12.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90100-03372-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SELCUK ESENYEL
Nr.Vendimi: 00-2018-1229  Dt.Vendimi: 27.12.2018
Kërkues: SELCUK ESENYEL
Palë e Tretë: SHOQERIA "TRADE MINERALS AL" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 06.12.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-03380-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
KESHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKES SE SHQIPERISE Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-1226  Dt.Vendimi: 27.12.2018
Paditës: KESHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKES SE SHQIPERISE
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE ; PLEQESIA E FSHATIT PECE
Dt.regjistrimi: 06.12.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 12144 ceshtje  Faqe  prej 1215 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte