• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 11865 ceshtje  Faqe  prej 1187 terma ne faqe  
Nr.Akti: 31003-01476-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
GEZIM TOSKA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: GEZIM TOSKA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 13.06.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01347-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
GANI LAMI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: GANI LAMI
I Paditur: AGJENSIA PER TRAJTIMIN E PRONAVE
Dt.regjistrimi: 05.06.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01350-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
ALBANO CEPELE Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: ALBANO CEPELE
I Paditur: KESHILLI I LARTE I DREJTESISE ; ZYRA E ADMINISTRIMIT TE BUXHETIT GJYQESOR ; GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR SHKODER
Dt.regjistrimi: 05.06.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-01707-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Nr.Vendimi: 00-2018-647  Dt.Vendimi: 31.05.2018
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.regjistrimi: 25.05.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-01708-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Nr.Vendimi: 00-2018-693  Dt.Vendimi: 13.06.2018
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.regjistrimi: 25.05.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-01706-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Nr.Vendimi: 00-2018-630  Dt.Vendimi: 31.05.2018
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.regjistrimi: 25.05.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01255-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
VALBONA XHELAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: VALBONA XHELAJ
I Paditur: SHKOLLA 9-VJECARE VIOSKE MALLAKASTER ; ZYRA ARSIMORE MALLAKSTER
Palë e Tretë: DREJTORIA RAJONALE ARSIMORE FIER
Dt.regjistrimi: 24.05.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01680-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SHEFIK SHKAMBI Kund
Nr.Vendimi: 00-2018-638  Dt.Vendimi: 13.06.2018
Paditës: SHEFIK SHKAMBI
I Paditur: SHOQERIA "AZA ELECTRONICS" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 24.05.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01684-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHYQYRI FJOLLA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHYQYRI FJOLLA
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 24.05.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01206-00-2018  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
PETRIT CELA Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: PETRIT CELA
I Paditur: ZVRPP KRUJE ; HALIT CELA
Palë e Tretë: NJESIA ADMINISTRATIVE FUSHE KRUJE, BASHKIA KRUJE
Dt.regjistrimi: 22.05.2018Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 11865 ceshtje  Faqe  prej 1187 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte