• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 12307 ceshtje  Faqe  prej 1231 terma ne faqe  
Nr.Akti: 90200-01102-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.regjistrimi: 03.05.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01105-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
FIZE MEMA Kund
Nr.Vendimi: 00-2019-261  Dt.Vendimi: 09.05.2019
Paditës: FIZE MEMA
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE
Palë e Tretë: INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, DREJTORIA E ARKIVIT QENDROR
Dt.regjistrimi: 03.05.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01049-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
LYTFIJE BELBA Kund
Nr.Vendimi: 00-2019-260  Dt.Vendimi: 09.05.2019
Paditës: LYTFIJE BELBA
I Paditur: BASHKIA KAMEZ
Palë e Tretë: DREJTORIA E SHKOLLES "LIDHJA E PRIZRENIT" ; ZYRA ARSIMORE KAMEZ ; MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISE
Dt.regjistrimi: 25.04.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01023-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
EDUART MEZURAJ Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: EDUART MEZURAJ
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; GEZIM SADIKU ; SAFETE SADIKU (TAHIRAJ) ; LIRI SADIKU (CENAJ) ; GJUSHI SADIKU ; KUJTIM SADIKU ; DIANA SADIKU ; ERION SADIKU ; KLODIAN SADIKU ; LEKO SADIKU ; ALGERT SADIKU ; LORENC SADIKU
Palë e Tretë: ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE
Dt.regjistrimi: 23.04.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01025-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
ELTON BESHO dhe T
Nr.Vendimi: 00-2019-262  Dt.Vendimi: 09.05.2019
Paditës: ADRIAN BESHO ; ELTON BESHO
I Paditur: MIRJETA XHELAJ ; ZAMIRA VELO ; PERPARIM GEGA ; MAKSIM GEGA ; SILVIRA LALIKE ; FATI MASKAJ ; FJONA DOLLANI ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.regjistrimi: 23.04.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00992-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
RELDJON PEPA Kund
Nr.Vendimi: 00-2019-259  Dt.Vendimi: 09.05.2019
Paditës: RELDJON PEPA
I Paditur: ZYRA E GJENDJES CIVILE MROSTAR - URA, FIER ; ARKIVI I ZYRES SE GJENDJES CIVILE PRANE NENPREFEKTURES MALLAKASTER, QARKU FIER
Dt.regjistrimi: 19.04.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00899-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
MYNYR ZYBERLI dhe T
Nr.Vendimi: 00-2019-222  Dt.Vendimi: 23.04.2019
Paditës: AGIM ZYBERLI ; MYNYR ZYBERLI ; VAIT ZYBERLI ; YLLI ZYBERLI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AFROVITI MAMO ; GARUFALA VELIU ; ELENI KRISTODHULLOS ; ANDONIA YBERLI ; MARIANTHI DURO ; PANAJOT ZYBERLI ; LLAMBI ZYBERLI ; ILIA ZYBERLI ; JORGO ZYBERLI ; DHIMITRULA ZYBERLI ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Dt.regjistrimi: 11.04.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90100-00856-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "GENERAL POLYMEREN RECYCLING ALBANIA" SH.P.K.
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Kërkues: SHOQERIA "GENERAL POLYMEREN RECYCLING ALBANIA" SH.P.K.
Palë e Tretë: SHOQERIA "RAIFFESIEN BANK" SH.A. ; SHOQERIA PERMBARIMORE PRIVATE "POWER & JUSTICE" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 09.04.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00834-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
ANILA HAXHIU dhe T
Nr.Vendimi: 00-2019-225  Dt.Vendimi: 23.04.2019
Paditës: ANILA HAXHIU ; ARMID HAXHIU ; ARLIND HAXHIU
I Paditur: ADELINA ZARKA ; ANDI POGACE
Dt.regjistrimi: 08.04.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11118-00844-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lushnje)
GERHARD PAUSCH Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: GERHARD PAUSCH
I Paditur: ARTAN GUCE ; FATOS MALIQAJ
Dt.regjistrimi: 08.04.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 12307 ceshtje  Faqe  prej 1231 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte