• 1
    Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
  • 2
    Lutje per gjyqtaret
  • 3
    Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 13716 ceshtje  Faqe  prej 1372 terma ne faqe  
Nr.Akti: 31003-00002-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
FLAMUR VELIU Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: FLAMUR VELIU
I Paditur: DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 15.01.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00032-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kurbin)
ALEKSANDER GAVOCI dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "VEGA" SH.P.K. ; ALEKSANDER GAVOCI
I Paditur: SHOQERIA "RAIFFEISEN BANK" SH.A. ; SHOQERIA PERMBARIMORE "TIRANA BAILIFF'S" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 13.01.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00021-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
VANGJEL PORPOLLOGU Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: VANGJEL PORPOLLOGU
I Paditur: BASHKIA DEVOLL
Palë e Tretë: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, ZYRA VENDORE DEVOLL
Dt.regjistrimi: 08.01.2021Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01244-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "ALBAN CONSTRUCTION" SH.P.K. Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "ALBAN CONSTRUCTION" SH.P.K.
I Paditur: SHOQERIA "ASSOPLAST" SRL, SERVICI PER L'AMBIENTE
Dt.regjistrimi: 29.12.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01167-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
BEKIM NIKOLLI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BEKIM NIKOLLI
I Paditur: PERMBARUESI GJYQESOR "ALTIN VAKO"
Palë e Tretë: INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SE TERRITORIT
Dt.regjistrimi: 28.12.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01159-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Korce)
EFTIN SOTIRI Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: EFTIN SOTIRI
I Paditur: BASHKIA PUSTEC
Dt.regjistrimi: 24.12.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01158-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Korce)
BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMIT Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMIT
I Paditur: BASHKIA KORCE
Dt.regjistrimi: 24.12.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-01157-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Durres)
SHOQERIA "A.H.DURRES" SH.P.K. Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "A.H.DURRES" SH.P.K.
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES ; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE
Dt.regjistrimi: 23.12.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01215-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
SHOQERIA "MAJFIS COMPANY" SH.P.K. Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: SHOQERIA "MAJFIS COMPANY" SH.P.K.
I Paditur: ALEKSANDER CAMANDJOTI
Dt.regjistrimi: 21.12.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 52111-00790-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Krujë)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR KRUJE Kund
Nr.Vendimi: 00-2020-485  Dt.Vendimi: 24.12.2020
Kërkues: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR KRUJE
I Pandehuri: JURGEN NELI
Dt.regjistrimi: 18.12.2020Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 13716 ceshtje  Faqe  prej 1372 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte