Kërkim Për Çështjet Për Gjykim

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 42 ceshtje  Faqe  prej 5 terma ne faqe 
Nr.Akti: 70003-01736-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ASTRIT ELEZAJ (LICAJ)
I Pandehuri: ASTRIT ELEZAJ (LICAJ)
Kërkues: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Data ora seancaShpallur meRelator
31.01.2018 09:40:0026.12.2017Artan Zeneli
Dt.regjistrimi: 30.11.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 59403-01347-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES Kund
I Pandehuri: ADRIATIK MATRANXHI (SPAHIA)
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Data ora seancaShpallur meRelator
14.02.2018 11:00:0012.01.2018Tom Ndreca
Dt.regjistrimi: 19.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 70001-01141-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
LEONIDHA GJONI
Kërkues: LEONIDHA GJONI
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Data ora seancaShpallur meRelator
21.02.2018 09:00:0019.01.2018Edmond Islamaj
Dt.regjistrimi: 24.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 70001-01142-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
AGRON YMERAJ
Kërkues: AGRON YMERAJ
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Data ora seancaShpallur meRelator
21.02.2018 09:20:0019.01.2018Edmond Islamaj
Dt.regjistrimi: 24.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61002-00995-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lushnje)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR LUSHNJE
Kërkues: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR LUSHNJE
Palë e Tretë: SHOQERIA "BP-2014"
Data ora seancaShpallur meRelator
14.02.2018 10:20:0011.01.2018Tom Ndreca
Dt.regjistrimi: 20.06.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 59403-00988-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE Kund
I Pandehuri: BLEDAR IMAMI ALIAS BEDINI
Kërkues: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Data ora seancaShpallur meRelator
21.02.2018 09:40:0019.01.2018Artan Zeneli
Dt.regjistrimi: 19.06.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 70007-00863-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Shkallës Parë Për Krimet e Rënda)
VASIL KOBURJA
Kërkues: VASIL KOBURJA
Prokurori: PROKURORIA E APELIT PER KRIME TE RENDA TIRANE
Data ora seancaShpallur meRelator
31.01.2018 10:00:0026.12.2017Artan Zeneli
Dt.regjistrimi: 26.05.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 53102-00838-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AFERDITA HYSA
Kërkues: AFERDITA HYSA
Palë e Interesuar: PROKURORIA E PERGJITHSHME
Data ora seancaShpallur meRelator
19.02.2018 10:00:0015.01.2018Admir Thanza
Dt.regjistrimi: 23.05.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00457-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "ITALSHIRT ALBANIA" SH.P.K Kund
Paditës: SHOQERIA "ITALSHIRT ALBANIA" SH.P.K
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE TATIMORE ; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE
Data ora seancaShpallur meRelator
23.01.2018 10:10:0008.01.2018Admir Thanza
Dt.regjistrimi: 06.03.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 56430-02259-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
FATJONA KOCIBELLI
Kërkues: FATJONA KOCIBELLI
Palë e Interesuar: PROKURORIA E PERGJITHSHME
Data ora seancaShpallur meRelator
23.01.2018 10:00:0020.12.2017Ardian Dvorani
Dt.regjistrimi: 12.12.2016Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 42 ceshtje  Faqe  prej 5 terma ne faqe 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte