Kërkim Për Çështjet Për Gjykim

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 43 ceshtje  Faqe  prej 5 terma ne faqe 
Nr.Akti: 90300-02734-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ERIND SALLAHI Kund
Paditës: ERIND SALLAHI
I Paditur: FEDERATA SHQIPTARE E DANCIT SPORTIV
Data ora seancaShpallur meRelator
28.09.2017 09:45:0014.09.2017Medi Bici
Dt.regjistrimi: 06.09.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-02687-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
RAMI ISUFI Kund
Paditës: RAMI ISUFI
I Paditur: MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGETISE DHE SIPERMARRJES TIRANE ; BASHKIA VLORE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Data ora seancaShpallur meRelator
28.09.2017 11:30:0022.09.2017Artan Broci
Dt.regjistrimi: 31.08.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 61006-00468-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Shkallës Parë Për Krimet e Rënda)
Person nën Hetim: ARTUR ZOTO
Kërkues: PROKURORIA PRNAE GJYKATES PER KRIME TE RENDA
Data ora seancaShpallur meRelator
25.10.2017 11:00:0022.09.2017Tom Ndreca
Dt.regjistrimi: 24.03.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-00868-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
IZEIR QELI Kund
Paditës: IZEIR QELI
I Paditur: SHOQERIA "CONDOR" SH.P.K ; ARMANDO QELI ; ASIJE QELI
Data ora seancaShpallur meRelator
05.10.2017 09:45:0021.09.2017Medi Bici
Dt.regjistrimi: 16.03.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 23000-00505-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
MARSIDA TELA Kund
Paditës: MARSIDA TELA
I Paditur: DORIAN TELA
Data ora seancaShpallur meRelator
28.09.2017 11:45:0022.09.2017Artan Broci
Dt.regjistrimi: 10.02.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 56550-02213-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES Kund
I Pandehuri: SAIMIR HADAJ
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Data ora seancaShpallur meRelator
25.10.2017 09:40:0022.09.2017Edmond Islamaj
Dt.regjistrimi: 05.12.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 59403-00882-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR VLORE Kund
I Pandehuri: EUGEN RAMA
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR VLORE
Data ora seancaShpallur meRelator
25.10.2017 09:20:0022.09.2017Edmond Islamaj
Dt.regjistrimi: 23.05.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01130-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
ARJAN DHIMERTIKA Kund
Paditës: ARJAN DHIMERTIKA
I Paditur: AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE ; KESHILLI I MINISTRAVE ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE
Data ora seancaShpallur meRelator
28.09.2017 09:30:0014.09.2017Medi Bici
Dt.regjistrimi: 07.04.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 52104-00385-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT TIRANE Kund
I Pandehuri: SHERIF LATAJ ; SEBASTJAN LATAJ
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT TIRANE
Data ora seancaShpallur meRelator
25.10.2017 09:00:0022.09.2017Edmond Islamaj
Dt.regjistrimi: 26.02.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 53201-00242-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT TIRANE Kund
I Pandehuri: NAIM XHAJA ; ERJON TAUZI ; KUJTIM MERSINAJ
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT TIRANE
Data ora seancaShpallur meRelator
25.10.2017 11:20:0022.09.2017Tom Ndreca
Dt.regjistrimi: 05.02.2016Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 43 ceshtje  Faqe  prej 5 terma ne faqe 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte