Kërkim Për Çështjet Për Gjykim

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 58 ceshtje  Faqe  prej 6 terma ne faqe 
Nr.Akti: 11243-01643-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
KUJTIM PINARI dhe T
Paditës: SEFER PINARI ; KUJTIM PINARI ; SKENDER PINARI
Palë e Interesuar: AVOKATURA E SHTETIT
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Palë e Tretë: ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE ZVRPP TIRANE ; DIANA FANA (SPAHIU) ; LUAN SPAHIU ; MERITA MERJO (SPAHIU) ; MIMOZA VEJSIU ; VERA KARAPICI ; HAMIT SPAHIU ; FITNETE PINARI
Data ora seancaShpallur meRelator
08.06.2017 09:00:0025.05.2017Aleksander Muskaj
Dt.regjistrimi: 11.05.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01623-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
EDIT SELIMI dhe T
Paditës: DENIS SELIMI ; EDIT SELIMI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ATP)
Data ora seancaShpallur meRelator
01.06.2017 09:30:0017.05.2017Medi Bici
Dt.regjistrimi: 10.05.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 53801-00160-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR SHKODER Kund
I Pandehuri: PRENGE LULI
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR SHKODER
Data ora seancaShpallur meRelator
07.06.2017 10:20:0026.05.2017Shkelzen Selimi
Dt.regjistrimi: 26.01.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00097-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "INFOSOFT SYSTEMS" SH.P.K Kund
Paditës: SHOQERIA "INFOSOFT SYSTEMS" SH.P.K
I Paditur: KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Palë e Tretë: AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE ; SHOQERIA "TCI INTERNACIONAL"INC
Data ora seancaShpallur meRelator
30.05.2017 09:05:0024.05.2017Xhezair Zaganjori
Dt.regjistrimi: 23.01.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 71001-00097-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Shkodër)
TOM CURRI
Kërkues: TOM CURRI
Palë e Tretë: PROKURORIA E APELIT SHKODER
Data ora seancaShpallur meRelator
31.05.2017 09:00:0016.05.2017Edmond Islamaj
Dt.regjistrimi: 19.01.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 88000-02288-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
EDISON TABAKU
Kërkues: EDISON TABAKU
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Data ora seancaShpallur meRelator
07.06.2017 12:30:0025.05.2017Tom Ndreca
Dt.regjistrimi: 14.12.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 88000-02266-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ERALD ZEFI
Kërkues: ERALD ZEFI
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Data ora seancaShpallur meRelator
07.06.2017 12:20:0025.05.2017Artan Zeneli
Dt.regjistrimi: 13.12.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 53804-02074-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
I Pandehuri: ARTAN VOKSHI
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT TIRANE
Data ora seancaShpallur meRelator
07.06.2017 10:00:0026.05.2017Shkelzen Selimi
Dt.regjistrimi: 11.11.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 83000-01980-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
I Pandehuri: ARBRI SELANJ
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE KORCE
Data ora seancaShpallur meRelator
07.06.2017 09:20:0026.05.2017Edmond Islamaj
Dt.regjistrimi: 28.10.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 56260-01946-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata e Shkallës Parë Për Krimet e Rënda)
BARDHYL NDREKO (SHEKA)
I Pandehuri: BARDHYL NDREKO (SHEKA)
Kërkues: PROKURORIA PER KRIMET E RENDA TIRANE
Data ora seancaShpallur meRelator
07.06.2017 12:00:0025.05.2017Edmond Islamaj
Dt.regjistrimi: 21.10.2016Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 58 ceshtje  Faqe  prej 6 terma ne faqe 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte