Kërkim Për Çështjet Për Gjykim

Atributet e kerkimit
1 deri 4 prej 4 ceshtje  Faqe  prej 1 terma ne faqe 
Nr.Akti: 70001-01141-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
LEONIDHA GJONI
Kërkues: LEONIDHA GJONI
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Data ora seancaShpallur meRelator
19.09.2018 09:00:0025.07.2018Edmond Islamaj
Dt.regjistrimi: 24.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 70001-01142-00-2017  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
AGRON YMERAJ
Kërkues: AGRON YMERAJ
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT DURRES
Data ora seancaShpallur meRelator
19.09.2018 09:20:0025.07.2018Edmond Islamaj
Dt.regjistrimi: 24.07.2017Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 59403-00882-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR VLORE Kund
I Pandehuri: EUGEN RAMA
Kërkues: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR VLORE
Data ora seancaShpallur meRelator
19.09.2018 09:40:0025.07.2018Edmond Islamaj
Dt.regjistrimi: 23.05.2016Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 56250-00470-00-2016  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT GJIROKASTER Kund
I Pandehuri: KRENAR SKENDULI
Prokurori: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE APELIT GJIROKASTER
Data ora seancaShpallur meRelator
19.09.2018 10:00:0025.07.2018Edmond Islamaj
Dt.regjistrimi: 11.03.2016Detajet e ceshtjes ]
1 deri 4 prej 4 ceshtje  Faqe  prej 1 terma ne faqe 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte