Kërkim Për Çështjet Për Gjykim

Atributet e kerkimit
1 deri 3 prej 3 ceshtje  Faqe  prej 1 terma ne faqe 
Nr.Akti: 71006-00089-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kukës)
BESIM DURAKU
Kërkues: BESIM DURAKU
Palë e Tretë: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR KUKES
Data ora seancaShpallur meRelator
23.04.2021 08:30:0016.04.2021Ilir Panda
Dt.regjistrimi: 04.02.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 71006-00046-00-2020  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Kurbin)
EDUART PRENGA
Kërkues: EDUART PRENGA
Palë e Interesuar: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR KURBIN
Data ora seancaShpallur meRelator
30.04.2021 10:00:0016.04.2021Ilir Panda
Dt.regjistrimi: 31.01.2020Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11117-03192-00-2013  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PAQIZE GJINALI dhe T
Paditës: PAQIZE GJINALI ; LUMTURI GJASHTA ; BESNIK BEGA ; SABIRE BEGA ; HATIXHE BEGA
I Paditur: TRASHEGIMTARET E TE NDJERIT FADIL BEGA ; EMINE BEGA
Palë e Tretë: SHOQERIA "GU-AL-01" SH.P.K
Data ora seancaShpallur meRelator
21.04.2021 10:00:0007.04.2021Ervin Pupe
Dt.regjistrimi: 04.11.2013Detajet e ceshtjes ]
1 deri 3 prej 3 ceshtje  Faqe  prej 1 terma ne faqe 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte