Informacione kontakti

 

  • Për marrjen e dokumentacioneve në mënyrë elektronike, plotësoni "Formularin Elektronik të Aplikimit", i cili ndodhet në linkun bashkëlidhur:

FORMULARI ELEKTRONIK I APLIKIMIT

  • Për informacione të tjera në lidhje me gjykatën vizitoni Programin e Transparencës dhe kontaktoni Koordinatorin për të Drejtën e Informimit.
  • Koordinatori për të Drejtën e Informimit - Ida Vodica Laska  

 

  • Në rrugë postare, mund të përdorni adresën e mëposhtme:
    Gjykata e Lartë, Rruga: "Ibrahim Rugova"
    Tiranë, Shqipëri

 

  • Gjithashtu mund të na kontaktoni duke plotësuar formularin e mëposhtëm.

 

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte