Informacione kontakti

Për informacione mbi statusin e çështjes suaj pranë Gjykatës së Lartë si dhe listat e datat e gjykimeve, kontaktoni me anë të adresës elektronike: info @gjykataelarte.gov.al

Për informacione të tjera në lidhje me gjykatën vizitoni Programin e Transparencës dhe kontaktoni Koordinatorin për të Drejtën e Informimit.

Në rrugë postare, mund të përdorni adresën e mëposhtme:
Gjykata e Lartë, Rruga: "Ibrahim Rugova"
Tiranë, Shqipëri

Gjithashtu mund të na kontaktoni duke plotësuar formularin e mëposhtëm.

Për marrjen e dokumentacioneve në mënyrë elektronike, plotësoni "Formularin Elektronik të Aplikimit", i cili ndodhet në linkun bashkëlidhur:

http://www.gjykata.gov.al/gjykata-e-lart%C3%AB/gjykata-e-lart%C3%AB/formular-aplikimi/

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte