PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 18 SHTATOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

GJIROKASTER

00473/16

EZMERE MERKO -MINISTRIA E MJEDISIT dhe DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR VLORE

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mjedisit, kundër Vendimit nr. 325, datë 24.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

TIRANE

00472/16

NIKO MITRE -QENDRA SHENDETESORE NR.6, TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Qendra Shëndetësore Nr. 6 Tiranë, kundër Vendimit nr. 294 (79), datë 18.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

TIRANE

00478/16

ARJAN OSMANI -DREJTORIA E SHERBIMIT TE KONTROLLIT TE BRENDSHEM (SHKB) TIRANE

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

4

TIRANE

00377/16

LULZIM FILJA -SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES (SPITALI USHTARAK QENDROR UNIVERSITAR)

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Spitali Universitar i Traumës, kundër Vendimit nr. 2652, datë 09.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

TIRANE

00438/16

TRIFON BICI -DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK BULQIZE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Shëndetit Publik Bulqizë, kundër Vendimit nr. 2583 (86-2015-469), datë 03.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

DURRES

00430/16

DASHURI MURATAJ - AGJENSIA E TRAJTITMIT TE KREDIVE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia e Trajtimit të Kredive, kundër Vendimit nr. 2528, datë 26.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

TIRANE

00416/16

ELVIRA FARA -INSPEKTORIATI SHTETEROR SHENDETESOR

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor, kundër Vendimit nr. 2442, datë 18.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

8

TIRANE

00418/16

EDA SHULI -MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Transporteve dhe Infrastrukturës, kundër Vendimit nr. 2518, datë 16.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

DURRES

00427/16

EDLIR ALEKSI -AUTORITETI PORTUAL DURRES

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Autoriteti Portual Durrës, ndaj Vendimit nr. 157 (50), datë 04.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

DURRES

00426/16

ILMIJE KISHTA -ZYRA ARSIMORE GRAMSH

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Zyra Arsimore Gramsh, ndaj Vendimit nr. 109, datë 28.01.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

11

SHKODER

00402/16

FLORA PEKA -ZYRA E ARSIMIT HAS

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Zyra Arsimore Has, ndaj Vendimit nr. 2348, datë 05.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

12

TIRANE

00406/16

LUMAN HARIZI -DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, kundër Vendimit nr. 2664 (86-2015-493), datë 10.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

TIRANE

00408/16

HAXHI BERBERI -INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE KRUJE dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, kundër Vendimit nr. 2755, datë 17.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

KORÇE

00394/16

KOSTANDIN TRESKA -QENDRA SHENDETESORE POJAN KORCE

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

15

KORÇE

00390/16

THOMA TASELLARI -BASHKIA POGRADEC

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

16

TIRANE

00379/16

BASHKIM MALAJ -DREJTORIA RAJONALE E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR. 1 TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik nr. 1 Tiranë, kundër Vendimit Nr. 2672, datë 10.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

17

VLORE

00361/16

BRISELDA ZENELAJ -DREJTORIA E SHKOLLES 9-VJECARE "RAZIP SADIKAJ" LUBONJE dhe DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE VLORE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale Arsimore Vlorë, kundër Vendimin Nr. 2788 (86-2015-533), datë 22.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

18

TIRANE

00372/16

LUTFI MIFTARI -MINISTRIA E MJEDISIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mjedisit, kundër Vendimit Nr. 2589, datë 03.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

19

TIRANE

00375/16

PERPARIM KASTRATI -DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

20

TIRANE

00325/16

AGRON HASANI -MINISTRIA E MJEDISIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mjedisit, ndaj Vendimit nr. 2424, datë 16.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

21

DURRES

00350/16

PETRIT KUKA -DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR ELBASAN dhe MINISTRIA E MJEDISIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mjedisit, ndaj Vendimit nr. 2747, datë 17.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte