• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Shënim:  Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR GJYKIM

NE SEANCE GJYQESORE

KOLEGJI PENAL

I.PANDA

A.BOKSI

K.KURUSHI

KOLEGJI PENAL

I.PANDA

S.BINAJ

S.SIMONI

DATË 2 DHJETOR 2021

Nr

RRETHI

NR.

AKT

PALET

NDERGJYQESE

RELATORI

VENDOSI

1

KORÇE

148-2019

Lulezim Kodra,

Petrika Vllahu,

Rezart Shega,

Kevin Meka

Mase sigurimi

S.BINAJ

Mospranimin e rekursit .

2

BERAT

2007-2018

Armando Lajthia

Mase sigurimi

“”

Seanca gjyqesore shtyhet me date 09.12.2021 ora 13.00, per te njoftuar Av Kryesisht .

3

TIRANE

692-2021

Lapsi.al

Andi Bushati

Armand Shkullaku

Sekuestro

“”

Seanca gjyqesore shtyhet me date 21.12.2021 ora 13.00, me kërkese te prokurorit .

4.

GJIROKASTËR

0470/16

Krenar Skënduli

Neni 283/1 K.Penal

K.KURUSHI

Seanca gjyqesore shtyhet me date 14.12.2021 ora 12.00, per te njoftuar Avokatin

5.

DURRËS

2364/16

Lulezim Berisha

Neni 64 i K.Penal

A.BOKSI

Seanca gjyqesore shtyhet me date 07.12.2021 ora 14.30, per te njoftuar Av Detar Hysi

6.

GJ.K.K.O

1496/16

Neki Cakaj

Florim Dautaj

Neni 283/a/2,22 K.Penal

K.KURUSHI

Mospranimin e rekursit

TIRANË me 02.12.2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte