Informacion mbi çështjet penale në seancë gjyqësore të datës 26 Korrik 2021

26.07.2021

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

INFORMACION MBI ÇËSHTJET PENALE PËR GJYKIM NE SEANCE GJYQESORE

KOLEGJI PENAL

S.SIMONI

S.BINAJ

K.KURUSHI

DATË 26 KORRIK 2021

 

Nr.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

VENDOSI

1

FIER

00810/15

EDMOND PANAHORI

09.00

S .Simoni

Prishjen e vendimit Nr 217, datë 18.02.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë .

Lënien në fuqi të vendimit Nr 62-2013-3974(382) datë 19.11.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier .

U shpall sot në Tiranë më 26.07.2021 .

2

FIER

1984/15

GEZIM LULAJ

ERVIS SULO

ENDRI SULO

13.00

Lënien në fuqi të vendimit Nr 409, datë 29.06.2015 Gjykatës së Apelit Vlorë .

U shpall sot në Tiranë më 26.07.2021 .

3

Gj.P.K.K.O

2243/15

GENTJAN CAKA

13.30

Lënien në fuqi të vendimit Nr 99, datë 07.10.2015 Gjykata e Apelit për Krime të Rënda.

U shpall sot në Tiranë më 26.07.2021 .

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte