Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 29 KORRIK 2021

 

KOLEGJI PENAL

NR.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

RELATORI

U VENDOS

1.

GJKKO

00564/2021

ADMIR SPAHIA

S. Simoni

Mospranimin e rekursit.

I. PANDA

S.SIMONI

K.KURUSHI

2.

Elbasan

00563/2021

GRAMOZ ZENELI

I. Panda

Kalim për gjykim ne Dhomë Keshillimi pa palë në datë 21.09.2021 ora 11:00.

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

3.

Tiranë

00650/2016

ANDON PANO

A.Boksi

Kalim për gjykim ne Dhomë Keshillimi pa palë, në datë 21.09.2021 ora 13:00 .

I.PANDA

A. BOKSI

K.KURUSHI

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte