Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 27 KORRIK 2021

 

KOLEGJI PENAL

I. PANDA

A. BOKSI

K. KURUSHI

Nr.

Rrethi

Nr. akti

Palët Ndërgjyqëse

Relator

Vendosur

1.

TIRANË

401/2016

ERNEST DODA

A. Boksi

Mospranimin e rekursit

2.

TIRANË

815/2016

ALBERT PULAKE

K. Kururshi

Mospranimin e rekursit

3.

MAT

772/2016

LUTFI ÇEKA ETJ.

K. Kururshi

Mospranimin e rekursit

4.

TIRANË

816/2016

KLEANT PORJA

K. Kururshi

Mospranimin e rekursit

5.

LUSHNJË

636/2016

RIVELINO XHAFERAJ

A. Boksi

Mospranimin e rekursit

6.

SHKODËR

514/2021

DENIS ARRILA

K. Kururshi

Mospranimin e rekursit

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte