Informacion mbi çështjet civile në dhomë këshillimi të datës 21 Korrik 2021

21.07.2021

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ALBANA BOKSI

SANDËR SIMONI

DATË 21 KORRIK 2021

 

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

GJIROKASTËR

01761/15

LILJANA KALANI – Trashëgimtarja testamentare e SOTIRAQ KRISTO: MARGARITA KRISTO

E. PUPE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Sotiraq Kristo, kundër vendimit nr. 183, datë 03.04.2015 të Gjykatës së Apelit Korçë.

2.

TIRANË

00566/15

ELIDA LIKA, ADRIAN LIKA– SHOQERIA “ SANDY” SH.P.K

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shoqëria “ Sandy” sh.p.k, kundër vendimit nr. 3774, datë 18.11.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

3.

GJYKATA E LARTË

00572/15

Kërkues: YLLI XHAXHAJ – PADITES: YLLI XHAXHAJ I PADITUR: ALBPETROL SH.A PATOS

Shqyrtimi i çështjes në Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 28.07.2021.

4.

VLORË

00657/15

AFRODHITI BOLLANO – THOMA DHIMOJANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Thoma Dhomojani, kundër vendimit nr. 92, datë 23.09.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

5.

MAT

00688/15

DYLBERE BERBERI (BALA) – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER

Kalimin e çështjes për shqyrtim në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë.

6.

GJYKATA E LARTË

00689/15

AKIL TIRANA – ZEF NIKOLLI, MARJAN TOMA - A.SH.K DREJTORIA RAJONALE LEZHE ish- ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME LEZHE

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala kërkuese Akil Tirana për rishikimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë.

7.

TIRANË

03696/15

MAJLINDA MAQELLARI – JULIAN KASHARAJ

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditëse e kundërpaditur Majlinda Maqellari, kundër vendimit nr. 421, datë 02.10.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

8.

ELBASAN

00956/16

DYLAVER LLESHANAKU, KADRIJE ÇAPJA, SADETE DUNDA, LUMTURI PIU, BLEDAR ÇAPJA, FLORENC ÇAPJA – KURUM INTERNACIONAL SH.A

Shqyrtimi i çështjes në Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 28.07.2021.

9.

LEZHË

01562/16

ARBEN REJZI – GJON NIKOLLI

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe kthimin e çështjes për rigjykim po në atë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

10.

KORÇË

03989/16

VASILIKA SËRBO, MIMOZA SËRBO, LORENC SËRBO – EMILI ( MILIKA) LLAZI ( SËRBO)

Shqyrtimi i çështjes në Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 28.07.2021.

11.

TIRANË

00950/15

GËZIM ALIJAJ – A.T.P –ish-A.K.K.P TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Shqyrtimi i çështjes në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

12.

TIRANË

01955/15

SUZANA PËRROI – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Shqyrtimi i çështjes në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

13.

VLORË

02451/16

LLUKA GJIKURIA – VILMA NESTURI – A.SH.K DREJTORIA RAJONALE VLORË ish-ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE

Shqyrtimi i çështjes në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

14.

TIRANË

03455/17

MIHAL CIKO – AGJENSIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE TIRANË – A.SH.K DREJTORIA RAJONALE TIRANË ish- Z.V.R.P.P DEGA TIRANË, BASHKIA TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT

Shqyrtimi i çështjes në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

15.

KORÇË

00695/18

ALIQI GJERMANI, AGRIKOL GJERMANI, MISHEL GJERMANI, LEKO GJERMANI, VRISIDHA GJERMANI, LEONARD GJERMANI, ALFRED GJERMANI, KATJUSHA BAKALLBASHI (QIRINXHI), YLLI QIRINXHI – XHENI POLENA ( GJERMANI), STEFANAQ GJERMANI – A.SH.K DREJTORIA RAJONALE KORÇË ish-ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KORÇE

Shqyrtimi i çështjes në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

16.

VLORË

01863/18

YLLI SHAMETI – O.SH.E.E

Shqyrtimi i çështjes në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

17.

TIRANË

02123/18

ZILIJE FEÇI, LEONARD KRYEZIU, KLODIANA KRYEZIU – SHOQERIA E SIGURIMEVE SIGMA INTERALBANIAN VIG SH.A

Shqyrtimi i çështjes në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

18.

LEZHË

02857/18

LUÇE GAZULLI – EJELL GAZULLI, LAURETA ZAIMI

Shqyrtimi i çështjes në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

19.

KORÇË

03330/18

FIORENTINA KALLANXHI (MURAT) – FARET MURAT, BESNIK MURAT, MAJLINDA TALKA

Shqyrtimi i çështjes në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

20.

TIRANË

00325/19

ARBËR KACI, ERJON PASHAJ – NIKOLL JANKO, FROSINE JANKO, AURORA NICKA, MATILDA ZHUKA

Shqyrtimi i çështjes në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

21.

SHKODËR

00401/19

DREJTORIA RAJONALE E KUFIRIT DHE MIGRACIONIT SHKODËR – BASHKIM ÇOKAJ, VJOLLCA ÇOKAJ

Shqyrtimi i çështjes në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

22.

KORÇË

01614/19

TURAN SALLO, LUIS SALLO, KLAJDI SALLO – BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMIT TIRANE

Shqyrtimi i çështjes në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

23.

DURRËS

00083/21

BASHKIM SHERA, ERVIS SHERA, SADETE SHERA, ARJAN SHERA, ILIR SHERA, ETLEVA SHERA, ARTA BURRI – MUSTAFA SHERA, FATMAJA SHERA, SONILA SHERA, SADETE MERKJA, HAJRIJE XEKA – A.SH.K DREJTORIA VENDORE KAVAJE

Shqyrtimi i çështjes në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

24.

APEL VLORË

00721/21

KRENAR SHTINO, DAUT SHTINO, LEONARD LAMÇE, GENTI LAMÇE, VILSON SHTINO, FATIME BOZHEKU ( SHTINO), LEMAN SHTINO, DIANA MIHO ( SHTINO), BLERTA DRENOFCI (SHTINO), ERMIRA SHTINO – AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE, A.SH.K DREJTORIA VLORE, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE

Shqyrtimi i çështjes në Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte