Informacion mbi çështjet civile, datë 13 Janar 2021

14.01.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 13 JANAR 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

KORÇË

00465/15

JOSI BALLAURI - RAJMONDA SHQEVI, MARJOLLA BALLAURI, ELSA BALLAURI, ALDA SKENDERI, KOZETA BALLAURI, ASHK (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME

E.PUPE

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

2

TIRANE

00469/15

ALKET PELINKU, LEALBA PELINKU, IKBALE PELINKU – SHOQERIA N.NERANXI” SH.P.K.

Mospranim rekursi

3

TIRANE

00470/15

AVOKATURA E SHTETIT – A.T.P. ( ISH AGJENSIA E KTHIMIT E KOMPENSIMIT TE PRONAVE), LUIGJ PALOKAJ, GJOK PALOKAJ, GJYSTE PALOKAJ, TEREZE PALOKAJ, DILE PALOKAJ, LUKE PALOKAJ, NDOC PALOKAJ, RAKE NIKAJ (PALOKAJ), ZEF PALOKAJ, VITORE PALOKAJ, RITVAN PALOKAJ, ROVITO PALOKAJ

Per shkak te mosformim te trupit gjykues ceshtja shtyhet per nje date tjeter

4

GJIROKASTER

00472/15

HYSEN SHEHU – GEZIM MAMULLARI

Mospranim rekursi

5

SARANDE

00479/15

KICO CUNI – ELENI MERTIRI

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

6

SARANDE

00480/15

BIB PALOKA – “PORTI DETAR” SH.A. SARANDE

Mospranim rekursi

7

GJIROKASTER

03790/15

SPIRO KASHARA, ANDONIA KONDI, ARISTUDHA TANE – VITORIA BICI, JORGO MALO, ASHK ( ISH ZVRPP) GJIROKASTER

Mospranim rekursi

8

VLORE

03820/15

ANDON MUHARREMAJ – QIRJAKULLA KOLILA, ESMERALDA KOLILA, DENADA KOLILA, BLERA KOLILA, ASHK (ISH ZVRPP) VLORE

Mospranim rekursi

9

TIRANE

03825/15

BUKURIJE SOPOTI – ARIF SHALCA, LULJETA SHALCA, LEDONA SHALCA, ADELAIDO SHALCA, SEIT SHALCA, SHPRESA SHALCA SONILA SHALCA, ANDREA SHALCA, ZERDELI SHALCA, HATIE SHALCA

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

10

SHKODER

03827/15

LUCIANO SOLFRINI – OSHEE SH.A (ISH CEZ SHPERNDARJE)

Mospranim rekursi

11

SHKODER

03836/15

NDUE NDOKAJ – ATP (ISH A.K.K.PRONAVE

Mospranim rekursi

12

BERAT

02229/19

AGRON METAJ – AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE, ILIR CIBAKU, Z.V.R.P.P.LUCOVE

E.PUPE

Pushimin e gjykimit te çështjes

13

LEZHE

01331/19

KOL KACORRI – AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE, MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISE DHE SIPERMARRJES TIRANE ETJ.

Lenin ne fuqi te vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lezhe

14

BERAT

02640/19

SKENDER QOJLE - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE,

Lenin pjesërisht te vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Berat dhe dërgimin e çështjes ne Gjykate se Apelit Vlore

15

TIRANE

01235/19

GJYZEPINA NARACI – PJERIN FUSHAJ

Lenin ne fuqi te vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

16

SHKODER

01285/19

NIAZI LIMAJ – BUJAT LIMAJ etj.

Lenin ne fuqi te vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Shkoder

17

TIRANE

01921/19

TARIKATI ISLAMIK HALVETJAN – LULEZIM BARDHOSHI ETJ.

Pushimin e gjykimit te çështjes

18

AP.VLORE

02641/19

AGRON PRIFTI - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ETJ.

Lenin ne fuqi te vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane

19

AP. TIRANE

00700/20

MUHAMET VATHI - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ETJ.

Prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit Tirane dhe dergimin e ceshtjes ne po ate gjykate per vazhdimin e gjykimit.

20

KUKES

00644/20

TELECOM ALBANIA - ZHULJETA HOXHA

Prishjen e vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe dergimin e ceshtjes ne po ate gjykate per vazhdimin e gjykimit.

21

PERMET

00837/19

LUAN LUSHNJA - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE

Lenien ne fuqi te vendimit te Gjykates se Apelit Gjirokaster

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte