• 1
  gjykata e larte
 • 2
  Salle gjyqi
 • 3
  Salla e mbledhjeve te gjyqtareve
 • 4
  Salla e kolegjeve te bashkuara

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 24 MARS 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

71008-617-2018

SHOQERIA "AGON SET" SH.P.K, SHOQERIA "KALIVAC GREEN ENERGY" SH.P.K

Neni 291 KPP

S.SIMONI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi shoqëria ‘’Agon Set’’ shpk dhe shoqëria ‘’Kalivaç Green Energy’’shpk, kundër vendimit nr.155, datë 31.01.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2.

TIRANË

71008-00577-2018

OSHE. GROUP SH.A

Neni 329/2, 407 i KPP

‘’

Shtyhet për një datë tjetër.

3.

TIRANË

71008-01432-2018

KUJTIM ÇEKREZI

Neni 291 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi/Kujtim Çekrezi, kundër vendimit nr.1698, datë 25.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4.

TIRANË

71008-01271-2018

PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE, KALLEZUES ERVIN SHIJAKU

Neni 329/a i KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi/kallëzuesi Ervin Shijaku, kundër vendimit nr.1415, datë 23.05.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

5.

TIRANË

71008-01265-2018

EDMOND MERSINI

Neni 329 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Edmond Mersini, kundër vendimit nr.435, datë 28.02.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6.

KAVAJË

52601-00839-2017

LEONARD KAJA

Neni 100/1 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Leonard Kaja , kundër vendimit nr.10-2017-753 (235), datë 04.04.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës.

7.

DURRËS

55321-01207-2017

ARDIAN KURTI

MIKLOVAN LAZRI

Neni 248 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesit Ardian Kurti, Miklovan Lazri , kundër vendimit nr.477/10-2017-1532, datë 15.06.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës.

8.

DURRËS

52102-01205-2017

ANTONIO ZANI

Neni 76-22,279/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Antonio Zani , kundër vendimit nr.433, datë 05.06.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës.

9.

BERAT

53312-01784-2017

ILMI BALLIU

Neni 161 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Ilmi Balliu , kundër vendimit nr.596, datë 20.09.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

10.

VLORË

71008-00463-2018

ARTAN KAPAJ

Neni 291/2 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.22, datë 18.01.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

11.

SHKODËR

71008-00486-2018

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

Neni 329/1 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Shkodër, kundër vendimit nr.02, datë 08.01.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

12.

SARANDË

71008-00498-2018

ANDRUC DHIMERTIKA

Neni 291/2 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Andruc Dhimertika, kundër vendimit nr.20-2017-943/244, datë 12.12.2017 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

13.

KURBIN

71008-00518-2018

KEJVI BARDHI

LEK NDRECA

Neni 329 e vijues KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga rekursuesi Kevi Bardhi, kundër vendimit nr.231, datë 06.02.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

14.

TIRANË

61010-00099-00-2023

INDRIT VRENEZI (ALIAS SPIRO)

Neni 262 KPP

‘’

Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës ndërmjet Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, duke përcaktuar si Gjykatë kompetente për gjykimin e çështjes Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër.

Vendimi t’u komunikohet gjykatave në mosmarrëveshje.

15.

TIRANË

61007-00146-00-2023

PAJTIM SULSHABANI

Neni 260/2 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Pajtim Sulshabani, kundër vendimit nr.1121, datë 27.12.2022 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

ANËTARËT

SANDËR SIMONI

SOKOL BINAJ

MEDI BICI

DATË 24 MARS 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

TROPOJË

61007-00120-00-2023

AJLIN ALFREDAJ (PALNIKAJ)

Neni 260 KPP

S.SIMONI

Shtyhet për një datë tjetër.

2.

VLORË

52104-01846-00-2018

XHEMAL DULE

FLORIAN DULE

Neni 78/a-25 KP

‘’

Shtyhet për një datë tjetër.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 24 MARS 2023

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

71008-00759-00-2018

RAMIZ MORINA

HAMEZ PERVANA

SHKELQIM MORINA

Neni 329 i K.Pr.Penale.

I.PANDA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Ramiz Morina dhe Shkëlqim Morina, kundër vendimit nr.244, datë 07.02.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2.

DURRËS

71008-00708-00-2018

BLERIM GJYZELI

Neni 329 i K.Pr.Penale.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Blerim Gjyzeli, kundër vendimit nr.10-2018-469 (75), datë 01.03.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës.

3.

DURRËS

53801-01451-00-2017

MUSA CIFTCI, MANOL XHAMIJA

Neni 186/2, 190/2 KPenale

-//-

Prishjen e vendimit nr.10-2017-1366(425), datë 01.06.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çëshjtes në Gjykatën e Apelit të Juridiksjonit të Përgjithshëm.

4.

FIER

52105-01382-00-2017

GENTJAN PASHAJ, ARTUR PASHAJ, ERMAL CAUSHAJ, KOSTA FEJZAJ, MARIGLEN LUARI

Neni 79/dh, 25, 22, 278/5, 300 K.Penal.

-//-

Prishjen e vendimit nr.522, datë 11.07.2017, të Gjykatës së Apelit Vlorë për të gjykuarit Gentjan Pashaj dhe Artur Pashaj dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksjonit të Përgjithshëm.

5.

TIRANË

53201-01181-00-2017

AVNI BUCI

Neni 143/2, 146 KP

-//-

Mospranimin e rekursit të të gjykuarit Avni Buci, kundër vendimit nr.971, datë 21.06.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6.

KORÇË

53203-01164-00-2017

FOTO KAPURANI, VANGJUSH CEREPI, ERION BERBERI, ARIAN SEFERI, DHIMITRI METELLARI

Neni 144/a-25 KP

-//-

Morpranimin e rekursit të të gjykuarve Vangjush Çerepi dhe Foto Kapurani, kundër vendimit nr.65, datë 06.03.2017, të Gjykatës së Apelit Korçë.

7.

FIER

53701-01553-00-2017

ENJAD MYRTAJ, REDON NELAJ

Neni 183/2 i Kodit Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, ndaj vendimit nr.572, datë 20.07.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

8.

TIRANË

87000-01539-00-2017

GENC DRITA

Neni 478 I K.Pr.Penale

-//-

Prishjen e vendimit nr.1024, date 05.07.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

9.

GJ.K.K.O

70022-00091-00-2023

MIÇO BUSHI

Nenet 246/6, 43/1, 3, 44/1, 260/1, 228, 229/2 dhe 230 te Kodit te Procedures Penale.

-//-

-Mospranimin e kërkesës për parashtrimin e mosmarrëveshjes për konflikt kompetence, të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

-Dërgimin e kërkesës për vazhdimin e shqyrtimit të saj, Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, pranë të njëjtit gjyqtar.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 24 MARS 2023

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

53201-01764-00-2017

ERGYS HASA


Neni 143/1 i K.Penal.

S.BINAJ

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari i gjykuari Ergys Hasa, kundër vendimit nr. 1236, datë 2.09.2017, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

2.

DIBËR

53409-01821-00-2017

DASHAMIR MANJANI

Neni 170/ç/1 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Tiranë, kundër vendimit nr. 1439, datë 18.10.2017, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

3.

FIER

86000-01851-00-2017

SHPETIM MESHI

Neni 64 i K.Penal, neni 470-477 te K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Vlorë, kundër vendimit nr. 105 (60-2017-1731), datë 08.06.2017, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

4.

PUKË

56280-01843-00-2017

QANI HAMZAJ

Neni 284/2, 278/3-25 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Qani Hamzaj, kundër vendimit nr. 513, datë 20.09.2017, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

5.

TIRANË

71008-01424-00-2018

MIMOZA KRASNIQI

Neni 291 KPP

-//-

Mospranimin e rekursit të ankueses Mimoza Krasniqi, kundër vendimit nr. 1558, datë 11.06.2018, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

6.

TIRANË


71008-01429-00-2018

ZOJE BASHKURTI

Neni 329 KPP

-//-

Mospranimin e rekursit të kërkueses Zojë Bashkurti, kundër vendimit nr. 1727, datë 27.06.2018, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

7.

SARANDË

71008-00622-00-2018

SHOQ. KALAJA-T SHPK,

PERSON I INTERESUAR GJINOVEFA SHEHU

Neni 329/1 KPP

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi, shoqëria “Kalaja-T”, kundër vendimit nr. 20-2018-196/24, datë 23.02.2018.

8.

ELBASAN

71008-00684-00-2018

SADA LUFTA, PERSON I INTERESUAR BESNIK SELITA, ORNELA BARDHI (SELITA)

Neni 329 KPP

-//-

Mospranimin e rekursit të rekursuesve Besnik Selita dhe Ornela Bardhi (Selita), kundër vendimit nr. 10-2018-423 (63), datë 27.02.2018, të Gjykatës së Apelit, Durrës.

9.

VLORË

71003-01686-00-2017

NIKO BRAHIMI

Neni 55, 56 i Kodit Penal, neni 469 e vijues i Kodit të Procedurës Penale

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit, Vlorë, dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

10

FIER

56250-01702-00-2017

BAJRAM SULAJ

Neni 283 paragrafi .1, i Kodit Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Vlorë, ndaj vendimit nr. 615, datë 27.09.2017, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

11.

DURRËS

54000-01704-00-2017

NEVRUS KIPTIU

Neni 199/a paragrafi 2, i Kodit Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Nevrus Kiptiu, ndaj vendimit nr. 674 (10-2017-2298), datë 03.10.2017, të Gjykatës së Apelit, Durrës.

12.

KRUJË

53102-00882-00-2019

NJAZI PRENCI, SHKELZEN HOXHA, SHOQËRIA “REGLI” SHPK

Neni 135-25, i Kodit Penal (Kërkesë për heqje dorë nga rekursi).

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga të gjykuarit Shkëlzen Hoxha, Njazi Prençi dhe Regli SHPK, ndaj vendimit nr. 631, datë 08.05.2019, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

13.

ELBASAN

70007-00016-00-2023

KËRKUES

BARDHYL IBRA;

PALË E INTERESUAR PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN

Neni 330, 470 e vijues dhe 487, të Kodit të Procedurës Penale, Ligji nr. 79/2020, nenet 12, 13, 16.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Bardhyl Ibra, ndaj vendimit nr. 10-2022-1446 (265), datë 04.10.2022, të Gjykatës së Apelit, Durrës.

14.

TIRANË

61005-00131-00-2023

AJET ALUKU

BLEDAR GUPE

AMARILDO HASRAMA

ANXHELO RUÇI

BESIM RUÇI

NELIT MIHOLA

XHERSI SULAJ

Neni 248 K.Pr.P

(Marrje në pyetje)

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personi nën hetim Bledar Gupe, kundër vendimit nr. 916, datë 20.10.2022, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SANDËR SIMONI

SOKOL BINAJ

DATË 24 MARS 2023

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

56250-01410-00-2017

ALBAN MERO

Neni 283/1, 134/1, 278/3, 278/2, 280 i K.Penal.

S.BINAJ

Lënien në fuqi të vendimit nr. 1072, datë 12.07.2017, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

2.

TIRANË

56270-01058-00-2017

KUJTIM ABDULLAJ

ISMAIL ABDULLAJ

Neni 284/1, 278/2, 278/3 te K.Penal.

-//-

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit, Tiranë, nr. 726, datë 10.05.2017, për të pandehurin Kujtim Abdullaj, dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte