• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  SALLA E KOLEGJEVE TE BASHKUARA

Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQËSORE

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 21 NËNTOR 2023

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS


1.

MAT

87000-00293-00-2018

KLODIAN GJETA

Neni 478 i K.Pr.Penale.

S.BINAJ

Shtyrjen e shqyrtimit të çështjes penale në seancë gjyqësore, për në datë 05.12.2023, ora 13:00.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 21 NËNTOR 2023

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

DURRËS

52201-00878-00-2018

KUJTIM EKONOMI

VJOLLCA ARAPI

Neni 85 i K.Penal.

S.BINAJ

Mospranimin e rekursit të viktimës Vjollca Arapi, kundër vendimit datë 09.05.2018, të Gjykatës së Apelit, Durrës.

2.

GJ.K.K.O

61014-00846-00-2018

HARMEJLINDO TUFA

Neni 278 dhe nenet 1, 2, 4, 5, 6, 8/a, 10, 34/a, 37, 39, 48, 49, 50, 105, 110, 128/a, 130, 296, 297, 309, 310, 316, 317, 319 te K.Pr.Penale, etj

-//-

Mospranimin e rekursit të kërkuesit Harmejlindo Tufa, kundër vendimit nr. 37, datë 13.04.2018, të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda.

3.

TIRANË

53107-00872-00-2018

ROBERT MUSTA

Neni 139-22 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të të gjykuarit Robert Musta, kundër vendimit nr. 976, datë 11.04.2018, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

4.

VLORË

53107-00175-00-2018

DONALD ABEDINI

LORI MUÇAJ

ROMARIO KITA

(DERVISHI)

VASILJAN MONE

Neni 139 e 25 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit, Vlorë, kundër vendimit nr. 319, datë 03.05.2017, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

5.

SHKODËR

52909-01333-00-2018

SOKOL LOKTHI

Neni 130/a/1 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokurori pranë Gjykatës së Apelit, Shkodër, kundër vendimit nr. 566, datë 31.05.2018, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

6.

SHKODËR

56250-01340-00-2018

GJOVO (GJOVALIN) GJERGJI

Neni 283/1 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokurori pranë Gjykatës së Apelit, Shkodër, kundër vendimit nr. 657, datë 27.06.2018, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

7.

TIRANË

52303-01352-00-2018

ANXHELA XHAMBAZI

Neni 88/1 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga e gjykuara Anxhela Xhambazi, kundër vendimit nr. 1595, datë 13.06.2018, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

8.

ELBASAN

56430-01342-00-2018

LEONARD MERKO

Neni 290/3 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Leonard Merkaj, kundër vendimit nr. 10-2018-1051 (256), datë 23.05.2018, të Gjykatës së Apelit, Durrës.

9.

PUKË

53204-01787-00-2018

DED GJINAJ

Neni 145 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Ded Gjinaj, kundër vendimit nr. 773, datë 20.09.2018, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

10.

KURBIN

56430-01017-00-2018

PREK UKA

Neni 290/3 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Tiranë, kundër vendimit nr. 1099, datë 23.04.2018, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

11.

LEZHË

86000-01866-00-2018

GLODJAN VARGU

Neni 64 i K.Penal dhe 477 i K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Glodian Vargu, kundër vendimit nr. 284, datë 18.10.2018, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

12.

ELBASAN

53301-01849-00-2018

AUREL BRACJA,

YMER BRACJA

Nenet 150 e 25, 151,25 e 22 e K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga të gjykuarit Aurel Braçja, Ymer Braçja, kundër vendimit nr. 10-2018-1789 (401), datë 09.10.2018, të Gjykatës së Apelit, Durrës.

13.

KURBIN

52603-01863-00-2018

SIMON GJOKA

Neni 102/1-22, 110/2 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Simon Gjoka, kundër vendimit nr. 846, datë 28.03.2018, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

14.

SHKODËR

56250-01015-00-2018

RROK ULAJ

Neni 283/1 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Shkodër, kundër vendimit nr.463, datë 03.05.2018, të Gjykatës së Apelit, Shkodër.

15.

DURRËS

71012-01228-00-2018

ALI FRATI

Neni 449, 450, 451, 452 i K.Pr.Penale

-//-

Shtyrjen e shqyrtimit të çështjes penale për një datë tjetër.

16.

KURBIN

56280-01226-00-2018

LUKE GJEGJAJ,

GENTJAN GJEGJAJ

Neni 284/2 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesit, Luke Gjegjaj, e Gentian Gjegjaj, ndaj vendimit nr. 1243, datë 09.05.2018, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

17.

DURRËS

56250-01222-00-2018

ARMAND XHAFERRI

Neni 283/1, 291, 242 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi, Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Durrës, ndaj vendimit nr. 248/10-2018-1006, datë 16.05.2018, të Gjykatës së Apelit, Durrës.

18.

TIRANË

53108-01408-00-2018

ERNEST DODA

GENTJAN SHAHINI (PEPA)

EDUART KARAJ

Nenet 140-25, 278/4 e K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Ernest Doda, ndaj vendimit nr. 1485, datë 30.05.2018, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

19.

DIBËR

53108-01382-00-2018

ELVI BICI

Neni 140 e 25, 278/2 (dy here), 278/4 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Elvi (Blerim) Bici, ndaj vendimit nr. 1798, datë 04.07.2018, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

20.

TIRANË

52804-00079-00-2018

GEZIM VUKA

ADRIAN UKA

ALEKSANDËR SINANI

Nenet 114/b paragrafi 11, 109/1 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Gezim Vuka, ndaj vendimit nr. 1565, datë 08.11.2017, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

21.

LEZHË

61004-00669-00-2023

GJERGJ PRENGA

Neni 27 Kushtetutës, neni 5, 6 i KEDNJ, neni 228, 229, 251 te K.Pr.Penale

-//-

Mospranimin e rekursit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, kundër vendimit nr. 1508, datë 29.08.2023, të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

KOLEGJI PENAL

ANËTARËT

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 21 NENTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

KORÇË

71012-01581-00-2018

RENATO ZALLËMI

Neni 449/1,450/1,451,452,453,454,455e vijues KP

S.SIMONI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Renato Zallemi, kundër vendimit nr. 65 datë 17.05.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë.

2.

TROPOJË

53104-01476-00-2018

IDRIZ REXHAJ NDRIÇIM DANAJ REXHEP GJONI BESA DANAJ  ASTRIT REXHAJ

Neni 137/1 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Idriz Rexhaj, kundër vendimit nr. 579 datë 04.06.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

3.

DURRËS

53201-01449-00-2018

ALBERT GOLEMI

Neni 143/3 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Albert Golemi, kundër vendimit nr. 10-2018-1355/328 datë 03.07.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës.

4.

SHKODËR

53801-01600-00-2018

AGRON HOXHA

Neni 186/3 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 528 datë 22.05.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

5.

SHKODËR

56250-00276-00-2018

PAVLIN SELVIJA ELVIS MANDI SENTILIANO ULDEDAJ

Neni 283/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Sentiliano Uldedaj , kundër vendimit nr. 658 datë 04.12.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

6.

FIER

56180-01902-00-2018

DENIS MOLLAJ

Neni 278/5,84 KP

‘’

Prishjen e vendimit nr.526, datë 10.10.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

7.

POGRADEC

56430-00534-00-2018

ELINOR BESHELLO

Neni 290/3,291 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 41 datë 06.02.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë.

8.

DURRËS

70017-00587-00-2022

GENTIAN MUKA Të dëmtuar: MIKEL RAKIPI VASFIJE RAKIPI ISMETE TIFI

Neni 328/1/dh,329/a/1,KPP, neni 290/3 KP

‘’

Prishjen e vendimit nr.10-2022-259 (51), date 09.02.2022 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe lënien në fuqi të vendimit nr.11-2021-2626 datë 26.04.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

9.

ELBASAN

70007-002009-00-2018

ZAIM KORSI

Neni 291 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesi Zaim Korsi, kundër vendimit nr. 268/10-2018-1639 datë 18.09.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës.

10.

LEZHË

53104-01881-00-2018

DED BUKAQEJA

Neni 137/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Ded Bukaqeja, kundër vendimit nr. 214 datë 26.02.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

11.

KORÇË

52901-01880-00-2018

MARSELA TOSHI

Neni 124/2 KP

‘’

Prishjen e vendimit nr. 166 datë 08.06.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe lënien në fuqi të vendimit nr.41-2017-1855 (236) datë 11.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.

12

GJKKO

61007-00693-00-2023

DHIONISIOS ALFRED BELERI

Neni 260 KPP

‘’

Lënien në fuqi të vendimit nr.87-2023-197 (129), date 18.09.2023 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krmin e Organizuar.

13.

ELBASAN

56430-01992-00-2018

BAHRI BEGU

Neni 290/1,290/2,290/3 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Bahri Begu, kundër vendimit nr. 10-2018-1856/416 datë 16.10.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës.

14

DURRËS

55300-01980-00-2018

MYRVET VESHI

Neni 235/1 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 10-2018 -1892 (427) datë 18.10.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës.

15

TIRANË

53201-02003-00-2018

MANUEL AUGUSTO BLACKER-MILLER

Neni 143/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Manuel Augusto Blacker Miller, kundër vendimit nr. 2349 datë 07.11.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

16

TIRANË

53701-02004-00-2018

ERMAL SUDI

Neni 183/1 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 2291 datë 29.10.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

17

TIRANË

53104-01625-00-2018

ERENIK AJDINI

Neni 137/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 1530 datë 06.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

18

DURRËS

56250-01602-00-2018

ORGERT DODA

Neni 283/2,280/1 KP

‘’

Prishjen e vendimit nr.362/10-2018-1476, datë 19.07.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

19

FIER

53801-01373-00-2018

DURIM BEQARAJ KASTRIOT RAKIPAJ

Neni 186/3,25 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 272 datë 08.05.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

20

TIRANË

53201-01232-00-2018

KRENAR TOLA

Neni 143/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Krenar Tola, kundër vendimit nr. 1342 datë 18.05.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

21

ELBASAN

56250-01388-00-2018

HAJREDIN BEKTESHI BLEDAR SALLA

Neni 283/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria dhe i gjykuari Hajredin Bekteshi, kundër vendimit nr. 170/10-2018-677 datë 29.03.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës.

22

VLORË

60008-00672-00-2023

MIRKA RONDO ELISONA METAJ

Neni 274 KPP

‘’

Prishjen e vendimit nr.752, date 29.05.2023 të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm dhe lënien në fuqi të vendimit nr.148 datë 09.04.2023 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

23

TIRANË

52102-00102-00-2018

ISMAIL AGO

Neni 76-22 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria dhe i gjykuari Isamil Agoi, kundër vendimit nr. 1229 datë 18.09.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

KOLEGJI PENAL

ANËTARËT

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 21 NENTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

TROPOJË

53204-01901-00-2018

MARK MULAJ

Neni 145 KP

I.PANDA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 833 datë 18.10.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

2

TIRANË

52109-01754-00-2018

HAMEDAN TORBA

Neni 83 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Hamedan Torba, kundër vendimit nr. 2068 datë 01.10.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

3

KORÇË

88000-01960-00-2018

KATERINA BINJAKU

Revokim vendimi

‘’

Prishjen e vendimit nr.113, datë 25.09.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

4

TIRANË

53201-01231-00-2018

HAREDIN ALICKA

Neni 143/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Hajredin Alicka, kundër vendimit nr. 1234 datë 09.05.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

5

PËRMET

57010-01219-00-2018

ENEA KOÇIU MARIO (ARSN) NDREU STEFAN GJOKA JANI ALIAJ FATRI IBRO ILIRJAN IBRO EDUART SALLAKU

Neni 77,22,25,283/2,278/2,300, 278/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Eduart Sallaku, kundër vendimit nr. 50 datë 27.04.2018 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

6

KAVAJË

82000-01497-00-2018

ADIS SHERA

Neni 63 i ligjit 8328 datë 16.04.1998 i ndryshuar

‘’

Shtyhet për një datë tjetër.

7

GJIROKASTËR

71008-01608-00-2018

SPIRO DUKA

Neni 291 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Spiro Duka, kundër vendimit nr. 20-2018-355/40 datë 19.04.2018 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

8

FIER

52909-01498-00-2018

SILVANA CEPELE

Neni 130/a/1 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesja Silvana Çepele, kundër vendimit nr. 69 datë 11.07.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

9

KORÇË

57270-01244-00-2018

KLAJDI DEMCE

Neni 324/a/1 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 134 datë 08.05.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë.

10

KORÇË

52102-00741-00-2018

KLEMENT KACOLLI

Neni 76, 278/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Klement Zguro ( Kaçolli) , kundër vendimit nr. 15 datë 22.01.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 21 NËNTOR 2023

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

VLORË

59403-

00134-00-2021

EDMOND MAKRI ALIAS

EDMOND ALIKO

Konventa Europiane “Për transferimin e personave te dënuar”, nenet 512 e vijues te K.Pr.Penale, ligji nr.10193, dt.03/12/2009

S.BINAJ

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i dënuari Edmond Makri alias Edmond Aliko, ndaj vendimit nr. 261, datë 22.10.2020, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

2.

GJ.K.KO

56260-00468-00-2018

ILIR HYSENI ; SAJMIR BATKU ; GENTJAN GJONAJ ; GENCI XHIXHA ; KELMEND DALIPI ; ERMAL HOXHA ; ARJAN DALIPI ; WALTHER MORENO ; CESAR GUTIEREZ

Nenet 283/a/1, 284/c, 333/a/1, 334/1, 378/1, 278/2, 186/2, 280 (dy here) e K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të të gjykuarve Kelmend Dalipi, Ermal Hoxha, dhe Arjan Dalipi, kundër vendimit nr. 93, datë 15.11.2017, të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte