Shënim : Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

INFORMACION MBI ÇËSHTJET PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

MEDI BICI

ALBANA BOKSI

DATË 09 NENTOR 2023

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

53201-00579-00-2023

FATJON SHKRELI

Neni 143/1 Kodi Penal

M.BICI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Fatjon Shkreli, ndaj vendimit nr. 190, datë 13.03.2023, të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.

2.

DURRËS

56430-00242-00-2018

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE – PROKURORIA E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS

Neni 329 i K.P.Penal

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, ndaj vendimit nr.239, datë 25.09.2017, të Gjykatës së Apelit të Durrës.

3.

SHKODËR

7008-00427-00-2018

NDOC MOLLA, SIMON MOLLA – PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR SHKODËR, ZEF HILA, ALBERT MARKOLA

Neni 329/1 te KPP

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesit Ndoc Molla, e Simon Molla, ndaj vendimit nr. 254, datë 15.11.2017, të Gjykatës së Apelit Shkodër.

4.

TIRANË

52909-01182-00-2018

ARDJAN DUKA

Neni 130/a/4 i Kodit Penal

I.PANDA

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Prokurori pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, ndaj vendimit nr. 1078, datë 23.04.2018, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

5.

KORÇË

56250-01194-00-2018

PLATIN BODI, ADRIAN (ELION) LILE, LEONARD QESARI, BUJAR QESARAKA, ALTIN KODRA, ENVER LIKA

Neni 283/2 i Kodit Penal

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga i gjykuari dhe Prokurori pranë Gjykatës së Apelit Korçë, ndaj vendimit nr. 189, datë 16.6.2017, të Gjykatës së Apelit Korçë.

6.

KORÇË

59404-00317-00-2018

TAULANT HYSAJ

Neni 89 i Kodit Penal

M.BICI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Prokurori pranë Gjykatës së Apelit Korçë, ndaj vendimit nr. 225, datë 18.7.2017, të Gjykatës së Apelit Korçë.

7.

GJ.K.K.O

56260-00323-00-2018

LORENZO PRATI

Neni 283/a/2 dhe 22 i Kodit Penal

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

Anëtarja Albana Boksi Heq, heq dorë nga shqyrtimi i çështjes pasi ka pengesë ligjore.

8.

KAVAJË

56430-00335-00-2018

FLUTUR BAJRAMI

Neni 290/3 të Kodit Penal

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga e gjykuara Flutur Bajrami, ndaj vendimit nr. 809 (m 10-2017-2740), datë 9.11.2017, të Gjykatës së Apelit Durrës.

9.

FIER

56250-00345-00-2018

SHPËTIM LILO

Neni 283/1 i Kodit Penal

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga kërkuesi Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Durrës, ndaj vendimit nr. 788, datë 13.12.2017, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

10.

GJIROKASTER

60001-00650-00-2023

HEKTOR CELI

Neni 212-218/1 K.P.Penale

Lënien në fuqi të vendimit nr. 20-2022- 479/59, datë 19.04.2022, të Gjykatës së Apelit Gjiroskatër.

11.

GJYKATA E LARTË

77303-00021-00-2023

Kërkues: DELI HABILAJ

Neni 432/1/b të K.Pr.P

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit Deli Habilaj, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.158, datë 04.04.2022 të Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë si dhe vendimit datë 21.05.2022, të Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë.

12.

GJYKATA E LARTË

77303-00017-00-2023

SILVANA MOLI

Neni 417 dhe 476/1 i K.Pr.Penale

Mospranimin e kërkesës së kërkueses Silvana Moli për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.13-2023-966 ( 133), datë 03.03.2023 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, lënë në fuqi ne vendimin nr.30-2023-4989, datë 19.09.2023 të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.

13.

DURRËS

54100-00243-00-2018

RAMAZAN BALLA

Neni 199/a/2 i K.Penal.

I.PANDA

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga kërkuesi Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Durrës, ndaj vendimit nr. 856/10-2017-2918, datë 30.11.2017, të Gjykatës së Apelit Durrës.

14.

GJ.K.K.O

52907-00253-00-2018

LEONARD MUÇAJ

Neni 128/b paragrafi i trete i K.Penal.

Shqyrtimi i çështjes penale në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

Anëtarja Albana Boksi Heq, heq dorë nga shqyrtimi i çështjes pasi ka pengesë ligjore.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE

PENALE

KOLEGJI PENAL

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

A N Ë T A R Ë T

ILIR PANDA

MEDI BICI

ALBANA BOKSI

Datë 9 NËNTOR 2023

Nr

RRETHI

NR.

AKT

PALËT

NDËRGJYQËS

BAZA LIGJORE

RELATORI

VENDOSI

1.

TIRANE

56280-01562-00-2018

ALDO XHAFERRI

ASTRIT TAFAJ

BAJRAM HIDRI

BLEDAR BABOCI

BASHKIM KODRA

ELTON HAXHIU

HASHIM NELAJ

LAVDIM NEZIRI

SAMI BALLOKU

LEFTER NELAJ

Nenet 284/1, 284/2, 28/4, 333/a-1,333/a-2, 334/1 e K.Penal.

A.BOKSI

Shqyrtimi shtyhet për një datë tjetër.

2.

GJKKO

61014-01565-00-2018

SELIM CEKAJ

SHOQERIA "ECOALMAX" SH.P.K

SHOQERIA "ARBRI GARDEN" SH.P.K

Nenet 208, 210, 212 te K.Pr.Penale.

-//-

Shqyrtimi shtyhet për një datë tjetër për shkak të heqes dorë të relatores

A. Boksi

3.

TIRANE

56250-01515-00-2018

ALBERT AJDINI

LEONARD CELA

YLBER GEGA

YLBER ZLLAMI

Neni 283/2 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga

Ylber Gega dhe Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Tiranë

Kundër vendimit nr . 1309 datë 16.05.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë

4.

DIBËR

53801-01159-00-2018

MUD MEZIU

Neni 186/1 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga

Mud Meziu

Kundër vendimit nr . 1225 datë 7.05.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë

5.

LEZHË

56250-01196-00-2018

BRUNETO CELA

KRISTJAN GJONIKAJ

Neni 283/1 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga

Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Shkodër

Kundër vendimit nr .402 datë 16.04.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër

6.

VLORË

56280-01181-00-2018

MYRTE LAMAJ

Neni 284/1 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga

Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Vlorë

Kundër vendimit nr . 40 datë 24.01.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë

7.

LEZHË

56250-01198-00-2018

ERGYS POPAJ

Neni 283/1 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga

Ergys Popaj Kundër vendimit nr . 232 datë 05.03.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër

8.

PËRMET

52909-01220-00-2018

JORGO PAPA

Neni 130/a/1 i K.Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga

Jorgo Papa

Kundër vendimit nr . 20-2018-281/38 datë 23.03.2018 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër

9.

SHKODËR

56250-01192-00-2018

GEGE NIKA

GJERGJ SHKOZA

MARK ZHURI

Neni 283/1 i K.Penal.

-//-

Prishjen e vendimit nr. 378 datë 11.04.2018 të Gjykatës së Apelit Shkoder

dhe dërgimin e akteve për rigjykim në

Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte