Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 07 NËNTOR 2023

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

FIER

53801-01898-00-2018

VELI FEJZULLARI

AGRON NUSHI

MAKSIM MEBELLI

VASILLAQ MASATI

Neni 186/2 i K.Penal

S.BINAJ

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga të gjykuarit Agron Nushi, Vasillaq Masati, Maksim Mebelli, dhe Veli Fejzullari, kundër vendimit nr. 466, datë 26.07.2018, të Gjykatës së Apelit, Vlorë.

2.

KURBIN

56280-01221-00-2018

ZENEL LIKA

HALIT SELMANI

Neni 284/1, 278/2, 278/1, 280 i K.Penal

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Zenel Lika, kundër vendimit nr. 1351, datë 21.05.2018, të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

3.

TIRANË

52104-01900-00-2018

GRANIT SHEHU

Neni 78/2 i K.Penal

-//-

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit, Tiranë, dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

4.

DURRËS

53101-01026-00-2018

ERVIN USHINA

Neni 134/2 i K.Penal

-//-

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit, Durrës, dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues.

5.

DURRËS

61014-00656-00-2023

DHIONISIOS ALFRED BELERI,DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE, TIRANË,INSTITUCIONI PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMEVE PENALE, DURRËS

Nenet 83 e vijues i K.Pr.Penale

(Mosmarrëveshje kompetence)

-//-

1.-Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës ndërmjet Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, dhe Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Durrës, duke përcaktuar si Gjykatë kompetente për gjykimin e çështjes, Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

2.Vendimi t’u komunikohet gjykatave në mosmarrëveshje.

6.

PUKË

53204-01035-00-2018

PREND SUTA

Neni 145 i K.Penal

-//-

Prishjen e vendimit nr. 310, datë 21.03.2018, të Gjykatës së Apelit, Shkodër, dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 52-2016-171, datë 19.05.2016, të Gjykatës së Rrethti Gjyqësor, Pukë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

ANËTARËT

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 07 NENTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

LEZHË

60008-00601-00-2023

NIK PALOKAJ, SAIMIR MERGJYLI, AIDA MERGJYLI, PETRIKA GOLLOSHI, ALQI GOLLOSHI, ARTUR PALOKAJ, SHOQERIA "FLORI" SH.P.K, TONIN DODAJ

Neni 274 KPP

I.PANDA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personat e interesuar Nik Palokaj, Saimir Mergjyli, Aida Mergjyli, Petrika Golloshi, Alqi Golloshi, Artur Palokaj,Shoqëria’’Flori’’shpk dhe Tonin Dodaj, kundër vendimit nr.111, datë 30.04.2022 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

2.

SHKODËR

55321-00384-00-2018

BESNIK KASTRATI

RUDI BECI

Neni 248-25 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.02 datë 04.01.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

3.

DURRËS

71012-01547-00-2018

RRUZHDI ZOGU

Neni 449,450,451 e vijues KPP

‘’

Shtyhet për një date tjetër.

4.

LEZHË

71012-01535-00-2018

NIKOLL KOLTHI

Neni 449,450/c e vijues KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Nikoll Kolthi, kundër vendimit nr.160, datë 04.06.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

5.

TIRANË

52802-01668-00-2018

NIK GJONIKAJ

BESNIK MANKA

BLEDJAN NURJA

AURETA BOJA

Neni 114/2,300,113/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Nik Gjonikaj, kundër vendimit nr.1492 datë 30.05.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6.

DURRËS

53107-00565-00-2018

EMILJAN LAMI

Neni 139-25 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.10-2017-3157/912 datë 27.12.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës.

7.

SHKODËR

52111-01690-00-2018

KRISTIAN SHKAMBI

Neni 84-25,89-25 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.741 datë 10.09.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

ANËTARËT

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

SANDËR SIMONI

DATË 07 NENTOR 2023

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

PUKË

56420-00908-00-2018

TONIN CUKU

PAVLIN PISTJA

MANSUR AYDIN

Neni 289/1 KP

S.SIMONI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga të gjykuarit Mansur Aydin, Tonin Çuku dhe Pavlin Pistja, kundër vendimit nr. 397 datë 12.04.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

2.

TIRANË

53204-00874-00-2018

XHETAN KURTI

Neni 145 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Xhetan Kurti, kundër vendimit nr. 633 datë 13.03.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

3.

KRUJË

52303-00916-00-2018

ERSON DODA

MIROSH DODA

TONIN DODA

Neni 88-25 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Erson Doda, kundër vendimit nr. 384 datë 21.02.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4.

TIRANË

56250-00891-00-2018

HYSEN HYSA

Neni 283/1 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Hysen Hysa, kundër vendimit nr. 656 datë 13.03.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

5.

MAT

52909-00922-00-2018

HAZBI KURTAGJA

Neni 130/a/1, 137/41, 278/2, 178/4 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 501 datë 05.03.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6.

FIER

86000-01712-00-2018

ELTON CAKO

Neni 64 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 288 datë 03.05.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

7.

SARANDË

71008-01704-00-2018

TOMOR SULO

Neni 24/2,327/6/b,331/1 KPP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kallëzuesi/viktima Panajot Qiro, kundër vendimit nr. 20-2018-600/69 datë 03.07.2018 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

8.

TIRANË

52303-00746-00-2018

MERITA TOPI

Neni 88/1 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga e gjykuara Merita Topi, kundër vendimit nr. 491 datë 05.03.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

9.

SHKODËR

52909-00784-00-2018

LEKE CARKAJ

Neni 130/a/1 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 230 datë 05.03.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

10.

TIRANË

52102-00775-00-2018

ARMANDO DOCAJ

Neni 76-22 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr. 1715 datë 13.12.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

11.

GJYKATA E LARTË

77303-00020-00-2023

ADJON XHUVELI

Pezullim ekzekutim vendimi

‘’

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit Adjon Xhuveli, me objekt ‘’Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.766 datë 25.05.2023’’ të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

12.

TIRANË

59409-00670-00-2023

GENC SACI

Neni 124/b/2 KP

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Genc Saçi, kundër vendimit nr. 1268 datë 18.07.2023 të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

13.

GJKKO

51146-00652-00-2023

ASTRIT BALLIU

JASIN KALA

DENIS LLAFTIU

ISKENDER SALE

XHEMAL SHALA

FATOS LLAFTIU

Neni 283/a/1, 28/4,278/1,333/a /2,

334/,300 KP

‘’

Shtyhet për një datë tjetër.

INFORMACION MBI ÇËSHTJET PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

MEDI BICI

ERVIN PUPE

DATË 07 NENTOR 2023

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

1.

POGRADEC

60001-00323-00-2023

KASEM SHENBITRASI, KRISTO SHENBITRASI, BERNARD SHENBITRASI

Neni 274/3 i KPP

M.BICI

Mospranimin e rekursit të paraqiur nga kërkuesit Bernard Shëmbitrasi, Kasëm Shëmbitrasi, Kriso Shëmbitrasi, ndaj vendimit nr. 145, datë 8.9.2023, të Gjykatës së Apelit Korçë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte