• 1
  gjykata e larte
 • 2
  Salle gjyqi
 • 3
  Salla e mbledhjeve te gjyqtareve
 • 4
  Salla e kolegjeve te bashkuara
rregullat e reja të gjykimit në gjykatën e lartë (ndryshimet kanë hyrË në fuqi në datë 29.05.2021)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte