ENTON DHIMITRI

enton dhimitri

Anëtar i Gjykatës së Lartë

Enton Dhimitri ka lindur në Përmet më 14 Shtator 1978. Në vitin 2001 përfundoi Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës, dhe në vitin 2005 studimet në Shkollën e Magjistraturës, duke marrë titullin Magjistrat – Gjyqtar.

Z. Dhimitri ka ushtruar detyrën si gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, prej vitit 2005 e deri përpara emërimit në Gjykatën e Lartë. Prej vitit 2019 ka ushtruar gjithashtu detyrën si Zv.Kryetar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, si dhe Gjyqtar për Median në Juridiksionin e Gjykatës së Apelit Gjirokastër. Z. Dhimitri ka qenë anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2018 si edhe aktualisht gjatë vitit 2022.

Ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme të organizuara nga Shkolla e Magjistraturës, në kuadrin e programit të trajnimit vazhdues, si dhe nga organizata të tjera brenda dhe jashtë vendit.

Me dekretin nr. 13698, datë 14.06.2022 të Presidentit të Republikës, emërohet gjyqtar i Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte