Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 11703 case  Page  of 1171 terms per page  
No.Act: 11241-01270-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
BUKURIE OSMAJ Kund
No.Decision: 00-2018-486  Dt.Decision: 24.04.2018
Plaintiff: BUKURIE OSMAJ
Defendant: DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR TROPOJE
Dt.registration: 16.04.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01260-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
KILI PRIFTI Kund
No.Decision: 00-2018-478  Dt.Decision: 24.04.2018
Plaintiff: KILI PRIFTI
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.registration: 16.04.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01268-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
ELEZ DEMIRAJ Kund
No.Decision: 00-2018-479  Dt.Decision: 24.04.2018
Plaintiff: ELEZ DEMIRAJ
Defendant: MINISTRIA E MJEDISIT ; DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT PYJOR KUKES
Dt.registration: 16.04.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00830-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
SHOQERIA "DANI" SH.P.K Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: SHOQERIA "DANI" SH.P.K
Defendant: DEGA DOGANORE BLLATE ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE
Dt.registration: 11.04.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00775-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
PERSONI FIZIK "FATMIRA FEJZULLA" Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: PERSONI FIZIK "FATMIRA FEJZULLA"
Defendant: DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, SARANDE ; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE
Dt.registration: 06.04.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00776-00-2018  (Come from: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
SHADIJE MUSTA dhe T
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: MEHDI MUSTA ; SHADIJE MUSTA
Defendant: BASHKIA DURRES ; INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK PRANE BASHKISE DURRES ; SHOQERIA "AGE CO&CO" SH.P.K ; SHOQERIA "GURI & NDERTIM" SH.P.K
Dt.registration: 06.04.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00739-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
MAJLINDA KOTARJA Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: MAJLINDA KOTARJA
Defendant: INSPEKTORIATI SHTETEROR SHENDETESOR, DEGA RAJONALE E QARKUT TIRANE, PRANE MSHMS TIRANE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 04.04.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01117-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "SAPONIA" D.D, SHOQERI E HUAJ Kund
No.Decision: 00-2018-485  Dt.Decision: 13.04.2018
Plaintiff: SHOQERIA "SAPONIA" D.D, SHOQERI E HUAJ
Defendant: RIDVAN HOTI, SUBJEKT FIZIK, RREGJISTRUAR ME EMRIN TREGTAR "PROCHEM"
Third Party: DREJTORIA E PERGJITHSHME E PRONESISE INDUSTRIALE ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE
Dt.registration: 03.04.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01121-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
SHOQERIA "BANKERS PETROLEUM ALBANIA" LTD Kund
No.Decision: 00-2018-484  Dt.Decision: 24.04.2018
Plaintiff: SHOQERIA "BANKERS PETROLEUM ALBANIA" LTD
Defendant: SHPETIM BUZI ; FETAH BUZI ; HIQMETE MULLAJ BUZI ; BAJAME RUKO (BUZI) ; LIRI CARGA (BUZI) ; FAHRIJE DASHI (BUZI) ; ISA HATIJA ; EDMOND HATIJA ; LEFTERI BEQARI (HATIJA) ; LUMTURI ZEQO
Dt.registration: 03.04.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00715-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
PERPARIM MALKA Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: PERPARIM MALKA
Defendant: BESNIK GOSHI ; SULEJMAN SANXHAKU ; MEZAN HASANI ; YLLI HAXHIU ; AGRON KADILLARI ; ZVRPP SARANDE
Dt.registration: 29.03.2018Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 11703 case  Page  of 1171 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania