Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 11170 case  Page  of 1117 terms per page  
No.Act: 31002-03402-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Durres)
ADIF LLANAJ Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: ADIF LLANAJ
Defendant: DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR NE DREJTORINE E PERGJITHSHME TE TATIMEVE
Dt.registration: 21.11.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-03410-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
KOL SIMONI Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: KOL SIMONI
Defendant: SPITALI RAJONAL SHKODER
Dt.registration: 21.11.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-03378-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
VARVARA ZHONGA dhe T
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: PELLAGIA DHIMEGJOKA ; VARVARA ZHONGA
Defendant: ELEONORA DRINI
Dt.registration: 20.11.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-03394-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
DREJTORIA E PERGJITHSHME NR.3 E PUNETOREVE TE QYTETIT PRANE BASHKISE TIRANE Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: DREJTORIA E PERGJITHSHME NR.3 E PUNETOREVE TE QYTETIT PRANE BASHKISE TIRANE
Defendant: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE
Third Party: ARBEN ISUFI ; DHURATA HAJDARI ; HYSEN CALI ; MAHMUDIE BANAJ ; REMZI ISUFI ; URIM ISUFI ; VAJE LINZA ; SAIMIR CALI ; ALKILINO NDOJA ; AIDA NDOJA
Primary Joint litigant: ARTAN SADIKU
Dt.registration: 20.11.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-03354-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
MILIKA NERANXI (BOLLANO) Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: MILIKA NERANXI (BOLLANO)
Defendant: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE
Dt.registration: 14.11.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-03355-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Durres)
DHIMITER NISI dhe T
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: VASIL NISI ; DHIMITER NISI
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Interested Party: ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT DURRES
Dt.registration: 14.11.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-03227-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
ROBERT SKENDERI Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: ROBERT SKENDERI
Defendant: SHOQERIA PERMBARIMORE "DEBIT COLLECTION" SH.P.K
Dt.registration: 03.11.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-03232-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Durres)
SAMI DEMIRAKU Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: SAMI DEMIRAKU
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 03.11.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-03174-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
HYSEN BEQIRI Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: HYSEN BEQIRI
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES
Dt.registration: 01.11.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-03155-00-2017  (Come from: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
NIMETE CEKA Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: NIMETE CEKA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.registration: 01.11.2017Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 11170 case  Page  of 1117 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania