Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 10523 case  Page  of 1053 terms per page  
No.Act: 11243-02501-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
AVOKATURA E SHTETIT Kund
No.Decision: 00-2017-1370  Dt.Decision: 20.07.2017
Plaintiff: AVOKATURA E SHTETIT
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; HASAN GABA ; MUIME GABA ; HASIME MAHMUTI (GABA) ; MANUSHAQE GABA ; XHEVAIR GABA ; BEQIR GABA ; SAME GJYLI (GABA) ; HAMZA GABA
Dt.registration: 19.07.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02500-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
BASHKIA SARANDE Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: BASHKIA SARANDE
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE ; BELUL IBRAHIMI
Dt.registration: 18.07.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02337-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Berat)
DHIMITER DINAKU Kund
No.Decision: 00-2017-1366  Dt.Decision: 14.07.2017
Plaintiff: DHIMITER DINAKU
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Third Party: LEFTERI SHKEMBI ; SIKA CIKO ; THOMA DINAKU ; DAFINA NUSHI ; LILI DINAKU ; JORGJI DINAKU ; SPIRO DINAKU ; STEFANI PECINI
Dt.registration: 10.07.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11241-02341-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PETRIT KOSHAJ Kund
No.Decision: 00-2017-1314  Dt.Decision: 14.07.2017
Plaintiff: PETRIT KOSHAJ
Defendant: MINISTRIA E DREJTESISE ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 10.07.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-01804-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
KESHILLI I QARKUT VLORE Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Defendant: ANESTI DHIMOJANI ; RENATO XHINDOLE
Plaintiff: KESHILLI I QARKUT VLORE
Dt.registration: 29.06.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-01760-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
ALBERT PJETRI Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: ALBERT PJETRI
Defendant: TAFIL TAFILI ; NEXHMIJE TAFILI ; EDMOND TAFILI ; VALBONA TAFILI ; RUDINA TAFILI ; FESTIM TAFILI ; ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KURBIN
Third Party: ZYRA E ADMINISTRIMIT DHE E MBROJTJES SE TOKES KURBIN
Dt.registration: 27.06.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 43000-02164-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "GJO SPA POWER" SH.P.K Kund
No.Decision: 00-2017-1313  Dt.Decision: 12.07.2017
Plaintiff: SHOQERIA "GJO SPA POWER" SH.P.K
Defendant: SHOQERIA "FATJON" SH.P.K
Dt.registration: 23.06.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02106-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Tiranë)
HYSEN VAROSHI Kund
No.Decision: 00-2017-1368  Dt.Decision: 12.07.2017
Plaintiff: HYSEN VAROSHI
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.registration: 19.06.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 90200-02072-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A (MCA)
No.Decision: 00-2017-1312  Dt.Decision: 12.07.2017
Applicant: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A (MCA)
Third Party: ENGJELL VOGLI
Dt.registration: 16.06.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 90200-02073-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "BANKA E TIRANES" SH.A
No.Decision:   Dt.Decision: 
Third Party: SOKOL HALILI
Applicant: SHOQERIA "BANKA E TIRANES" SH.A
Dt.registration: 16.06.2017Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 10523 case  Page  of 1053 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania