Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 21826 case  Page  of 2183 terms per page  
No.Act: 31003-00356-00-2022  (Come from: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
DONIKA KUQALI (LASKA) dhe T
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: VITORE PERNOCI (KACI) ; PJETER GJINI ; LEK GJINI ; KOL GJINI ; NDUE GJINI ; TRASHEGIMTARET LIGJORE TE PADITESES SE NDJERE GJYSTE LASKA ; JAK LASKA ; MEHILL LASKA ; MARIJE SHKRETA (LASKA) ; GJYSTE ENGJELLI (LASKA) ; VIKTOR LASKA ; DONIKA KUQALI (LASKA)
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ATP) ; ZYRA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE KRUJE (ASHK)
Dt.registration: 15.12.2022Download ]  [ Case details ]
No.Act: 61004-00881-00-2022  (Come from: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
No.Decision: 00-2022-1807  Dt.Decision: 22.12.2022
Applicant: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR ELBASAN
Person under investigation: MIKHAIL ZORIN ; FEDIR ALPATOV ; SVETLANA TIMOFEEVA
Dt.registration: 14.12.2022Download ]  [ Case details ]
No.Act: 61004-00872-00-2022  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR TIRANE
No.Decision: 00-2023-76  Dt.Decision: 17.01.2023
Applicant: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Person under investigation: ADI SHKEMBI
Dt.registration: 13.12.2022Download ]  [ Case details ]
No.Act: 61010-00877-00-2022  (Come from: )
MIMOZA MARGJEKA
No.Decision: 00-2023-8  Dt.Decision: 12.01.2023
Applicant: MIMOZA MARGJEKA
Dt.registration: 13.12.2022Download ]  [ Case details ]
No.Act: 88000-00866-00-2022  (Come from: Gjykata shkallës së parë Mat)
RUZHDI KACA
No.Decision: 00-2023-77  Dt.Decision: 17.01.2023
Applicant: RUZHDI KACA
Interested Party: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE MAT
Dt.registration: 09.12.2022Download ]  [ Case details ]
No.Act: 90004-00749-00-2022  (Come from: Gjykata shkallës së parë Pukë)
SHOQERIA "FINAL" SH.P.K
No.Decision:   Dt.Decision: 
Applicant: SHOQERIA "FINAL" SH.P.K
Dt.registration: 09.12.2022Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00341-00-2022  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
ARMANDO MARKU
No.Decision:   Dt.Decision: 
Applicant: ARMANDO MARKU
Third Party: PROKURORIA LEZHE ; ZYRA E GJENDJES GJYQESORE
Dt.registration: 09.12.2022Download ]  [ Case details ]
No.Act: 90004-00750-00-2022  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SHOQERIA "FINAL" SH.P.K
No.Decision:   Dt.Decision: 
Applicant: SHOQERIA "FINAL" SH.P.K
Dt.registration: 09.12.2022Download ]  [ Case details ]
No.Act: 30005-00337-00-2022  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
DILE PREKA
No.Decision:   Dt.Decision: 
Applicant: DILE PREKA
Third Party: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES
Dt.registration: 07.12.2022Download ]  [ Case details ]
No.Act: 30005-00339-00-2022  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
XHAVIT DIVA
No.Decision:   Dt.Decision: 
Applicant: XHAVIT DIVA
Third Party: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER
Dt.registration: 07.12.2022Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 21826 case  Page  of 2183 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania