Çështje të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 86530 ceshtje  Faqe  prej 8653 terma ne faqe
Nr.Akti: 11241-01077-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ARMAND TRAGAJ Kund
Paditës: ARMAND TRAGAJ
I Paditur: KESHILLI BASHKIAK DURRES ; BASHKIA DURRES
Dt.regjistrimi: 20.10.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01076-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
FLAMUR RRUSHI Kund
Paditës: FLAMUR RRUSHI
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE - GROUP" SH.A ; SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE - GROUP" SH.A, FILIALI LIBRAZHD
Dt.regjistrimi: 20.10.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01075-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
FLAMUR BIDAJ
Palë e Tretë: PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ALTIN VAKO ; INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SE TERRITORIT, TIRANE
Kërkues: FLAMUR BIDAJ
Dt.regjistrimi: 20.10.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-01074-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
BUJAR TERZIU Kund
Paditës: BUJAR TERZIU
I Paditur: AUTORITETI PORTUAL DURRES
Dt.regjistrimi: 20.10.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-01073-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SHOQERIA "LUTE CREDIT ALBANIA" SH.A.
Kërkues: SHOQERIA "LUTE CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.regjistrimi: 18.10.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01072-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
SHOQERIA "MIGO BLIND CENTER" SH.P.K. Kund
Paditës: SHOQERIA "MIGO BLIND CENTER" SH.P.K.
I Paditur: SHOQERIA "LUSHNJA KONSTRUKSION 1999" SH.P.K.
Dt.regjistrimi: 18.10.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-01071-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Korçë)
KOSTIKA KORUNI dhe T
Paditës: KIMET ZYFI ; YLLI STEFANI ; PELLUMB BREGU ; MAKSI HOXHAJ ; KLEMENTINA KORUNI ; ILVA KORUNI ; KOSTIKA KORUNI
I Paditur: KESHILLI I MINISTRAVE TIRANE ; BASHKIA KORCE
Dt.regjistrimi: 18.10.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90400-01070-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
ANDON JOSHI
Kërkues: ANDON JOSHI
Palë e Interesuar: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE
Dt.regjistrimi: 15.10.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11115-01069-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
MIMOZA GJIKA Kund
Paditës: MIMOZA GJIKA
I Paditur: LUAN SULKA
Dt.regjistrimi: 15.10.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01068-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
BARDHYL IBRA Kund
Paditës: BARDHYL IBRA
I Paditur: MINISTRIA E DREJTESISE TIRANE ; MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE
Dt.regjistrimi: 15.10.2021Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 86530 ceshtje  Faqe  prej 8653 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte