Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 78974 case  Page  of 7898 terms per page
No.Act: 11242-01828-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
FERDINAND KURTESHI
Applicant: FERDINAND KURTESHI
Third Party: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Dt.registration: 19.07.2019Case details ]
No.Act: 11243-01827-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
BESNIK NURCELLI Kund
Plaintiff: BESNIK NURCELLI
Defendant: KESHILLI I MINISTRAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT ; BASHKIA KORCE
Third Party: ZVRPP KORCE
Dt.registration: 19.07.2019Case details ]
No.Act: 11241-01826-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
LUAN BREGU Kund
Plaintiff: LUAN BREGU
Defendant: ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE
Dt.registration: 19.07.2019Case details ]
No.Act: 11243-01825-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
MIRANDA ZIKO Kund
Plaintiff: MIRANDA ZIKO
Defendant: JOVAN NIKOLLARA ; KRISTINA NIKOLLARA
Dt.registration: 19.07.2019Case details ]
No.Act: 11241-01824-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
XHULIANA MALSHI Kund
Plaintiff: XHULIANA MALSHI
Defendant: BASHKIA LEZHE
Dt.registration: 19.07.2019Case details ]
No.Act: 43000-01823-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SOKOL RISKA Kund
Plaintiff: SOKOL RISKA
Defendant: ANASTAS RISKA ; SHOQERIA "PROJEKSION ENERGJI" SH.A ; SHOQERIA "STAR NRG" SH.P.K ; SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
Third Party: QENDRA KOMBETARE E BIZNESIT
Dt.registration: 19.07.2019Case details ]
No.Act: 23000-01822-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AVA ALIAJ Kund
Defendant: JULIAN ALIAJ
Plaintiff: AVA ALIAJ
Dt.registration: 19.07.2019Case details ]
No.Act: 11112-01821-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
KATERINA BELTOJA Kund
Plaintiff: KATERINA BELTOJA
Defendant: ALEKS SEKUJ
Dt.registration: 19.07.2019Case details ]
No.Act: 11118-01820-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ENKELEDA RAPAJ Kund
Plaintiff: ENKELEDA RAPAJ
Defendant: FRANKO CERCIZI
Dt.registration: 19.07.2019Case details ]
No.Act: 11243-01819-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
TANI MECANI Kund
Plaintiff: TANI MECANI
Defendant: SHOQERIA "PORTI DETAR" SH.A. VLORE ; MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE ; MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE
Dt.registration: 19.07.2019Case details ]
1 to 10 of 78974 case  Page  of 7898 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania