Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 63668 case  Page  of 6367 terms per page
No.Act: 11243-02981-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
REMZI MEMA Kund
Plaintiff: REMZI MEMA
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A., DEGA SHKODER
Dt.registration: 25.09.2017Case details ]
No.Act: 11243-02980-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
GEZIM ALIBALI Kund
Plaintiff: GEZIM ALIBALI
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.registration: 25.09.2017Case details ]
No.Act: 11243-02979-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
NAIM KAZO Kund
Plaintiff: NAIM KAZO
Defendant: KSENOFON LABI
Third Party: ZYRA E ALUIZNIT GJIROKASTER
Dt.registration: 25.09.2017Case details ]
No.Act: 11243-02978-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
MYFTINIA SHKODER Kund
Plaintiff: MYFTINIA SHKODER
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.registration: 25.09.2017Case details ]
No.Act: 11243-02977-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
KADRI PERAJ Kund
Plaintiff: KADRI PERAJ
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.registration: 25.09.2017Case details ]
No.Act: 11243-02976-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SOKOL ARISHTA Kund
Plaintiff: SOKOL ARISHTA
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A. ; SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A., DREJTORIA ZONALE SHKODER
Dt.registration: 25.09.2017Case details ]
No.Act: 11243-02975-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
VASIL COBANI dhe T
Plaintiff: BASHKIM COBANI ; VASIL COBANI
Defendant: KUJTIM COBANI ; DRITA PEPI
Dt.registration: 25.09.2017Case details ]
No.Act: 11243-02974-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
GJON LALA Kund
Plaintiff: GJON LALA
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.registration: 22.09.2017Case details ]
No.Act: 11118-02973-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SOKOL RRAGAMI dhe T
Plaintiff: PERSONI FIZIK "LILIANA RRAGAMI" ; SOKOL RRAGAMI
Defendant: SHOQERIA "BANKA PROCREDIT" SH.A. ; SHOQERIA "BANKA PROCREDIT" SH.A., DEGA SHKODER
Dt.registration: 22.09.2017Case details ]
No.Act: 11243-02972-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
XHEVDET BACO Kund
Plaintiff: XHEVDET BACO
Defendant: SKENDER MEJDIAJ ; PRANVERA MEJDIAJ
Dt.registration: 22.09.2017Case details ]
1 to 10 of 63668 case  Page  of 6367 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania