Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 77788 case  Page  of 7779 terms per page
No.Act: 11241-01276-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Pukë)
PRENDUSH GJOKA Kund
Plaintiff: PRENDUSH GJOKA
Defendant: BASHKIA PUKE
Dt.registration: 20.05.2019Case details ]
No.Act: 11112-01275-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Berat)
NAUN LIKO Kund
Defendant: VALENTINA NGJELA
Plaintiff: NAUN LIKO
Third Party: ERJON LIKO
Dt.registration: 20.05.2019Case details ]
No.Act: 11118-01274-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
ZEF DEMA dhe T
Plaintiff: NDUE DEMA ; GJELINA DEMA ; DRILON DEMA ; ADELINA DEMA ; DAVID DEMA ; ZEF DEMA
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" (OSHEE SH.A)
Third Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE KORCE ; SHOQERIA "NDREKAJ" SH.P.K ; SHOQERIA "RIVIERA" SH.P.K
Dt.registration: 20.05.2019Case details ]
No.Act: 11243-01273-00-2019  (Come from: Gjykata e Apelit Korçë)
SABAJDIN HERI Kund
Plaintiff: SABAJDIN HERI
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE KORCE
Dt.registration: 20.05.2019Case details ]
No.Act: 11243-01272-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
SHOQERIA "MEDICOM APTC" SH.P.K Kund
Plaintiff: SHOQERIA "MEDICOM APTC" SH.P.K
Defendant: SHOQERIA "COBALT" SH.P.K
Third Party: ENGJELL BALA ; KLARITA BALA
Dt.registration: 20.05.2019Case details ]
No.Act: 11243-01271-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
ALBERT MULLA Kund
Plaintiff: ALBERT MULLA
Defendant: SHERBIMI PERMBARIMOR "ELITE BAILIFF'S OFFICE" SH.P.K
Dt.registration: 20.05.2019Case details ]
No.Act: 11243-01270-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
ELONA GJOKOLA dhe T
Plaintiff: BESIM GJOKOLA ; MIRVETE GJOKOLA ; ROLAND GJOKOLA ; ELONA GJOKOLA
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" (OSHEE SH.A)
Interested Party: ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT KORCE
Dt.registration: 20.05.2019Case details ]
No.Act: 11115-01269-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kukës)
ADRIANA BRIJA Kund
Plaintiff: ADRIANA BRIJA
Defendant: KASEM VOKA
Dt.registration: 20.05.2019Case details ]
No.Act: 11241-01268-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kukës)
KETJONA SOPAJ Kund
Plaintiff: KETJONA SOPAJ
Defendant: BASHKIA KUKES
Dt.registration: 20.05.2019Case details ]
No.Act: 11241-01267-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kukës)
BLERINA HAMZAJ Kund
Plaintiff: BLERINA HAMZAJ
Defendant: DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE KUKES ; DREJTORIA E SHKOLLES "9 VJECARE" KALIMASH
Dt.registration: 20.05.2019Case details ]
1 to 10 of 77788 case  Page  of 7779 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania