Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 66847 case  Page  of 6685 terms per page
No.Act: 11243-00262-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "ANA" SH.P.K. Kund
Plaintiff: SHOQERIA "ANA" SH.P.K.
Defendant: ROBERT NACE
Dt.registration: 19.01.2018Case details ]
No.Act: 11243-00261-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
HASAN PETI Kund
Plaintiff: HASAN PETI
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE ; BASHKIA ELBASAN
Dt.registration: 19.01.2018Case details ]
No.Act: 11243-00260-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
MUHARREM GJOCAJ Kund
Plaintiff: MUHARREM GJOCAJ
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT
Third Party: BASHKIA TROPOJE ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TROPOJE
Dt.registration: 19.01.2018Case details ]
No.Act: 11241-00259-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Pukë)
NERTILA PJETRI Kund
Plaintiff: NERTILA PJETRI
Defendant: BASHKIA PUKE
Dt.registration: 19.01.2018Case details ]
No.Act: 11243-00258-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
MYNEVER BAHOLLI Kund
Plaintiff: MYNEVER BAHOLLI
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.registration: 19.01.2018Case details ]
No.Act: 11243-00257-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
SHEFIK ZEQIRI Kund
Plaintiff: SHEFIK ZEQIRI
Defendant: PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT GENTJANA MADANI
Third Party: SHOQERIA "BANKA SOCIETTA GENERALE ALBANIA" SH.A.
Dt.registration: 19.01.2018Case details ]
No.Act: 11243-00256-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
BENON DOLLIJA Kund
Plaintiff: BENON DOLLIJA
Defendant: SHOQERIA "ALB-SIGURACION" SH.A.
Third Party: SHOQERIA "LANDESLEASE" SH.A.
Dt.registration: 19.01.2018Case details ]
No.Act: 11241-00255-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SILVANA SARACINI Kund
Plaintiff: SILVANA SARACINI
Defendant: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME TIRANE" SH.A
Dt.registration: 19.01.2018Case details ]
No.Act: 11241-00254-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
FATBARDHA BYTYCI Kund
Plaintiff: FATBARDHA BYTYCI
Defendant: SHOQERIA "VERBUND HYDROPOEER GMBH ALBANIAN BRANCH"
Dt.registration: 19.01.2018Case details ]
No.Act: 11241-00253-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
XHELADIN LUKA Kund
Plaintiff: XHELADIN LUKA
Defendant: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME" SH.A
Dt.registration: 19.01.2018Case details ]
1 to 10 of 66847 case  Page  of 6685 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania