Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 81518 case  Page  of 8152 terms per page
No.Act: 11243-00221-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
DENIS DANAJ Kund
Plaintiff: DENIS DANAJ
Defendant: AUTORITETI PORTUAL DURRES SH.A.
Dt.registration: 27.02.2020Case details ]
No.Act: 11243-00220-00-2020  (Come from: Gjykata e Apelit Durrës)
FATIME CELO dhe T
Plaintiff: PRANVERA BOGDANI ; AHMET NOVI ; HYSNIJE HIDA ; ERMIRA SHTYLLA ; SULEJMAN TABAKU ; MARSEL TABAKU ; MUHARREM TABAKU ; BARDHYLE TABAKU ; MIRANDA TABAKU ; NERVINA TABAKU ; HATIXHE SAMARXHIU ; JETA ALIAJ ; EMINE KILA ; NEXHMIJE LAMCJA ; HAMIDE TABAKU ; BURHAN TABAKU ; NEXHAT TABAKU ; FATIME CELO
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 27.02.2020Case details ]
No.Act: 11243-00219-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
HANIFE HOXHA Kund
Plaintiff: HANIFE HOXHA
Defendant: AURELA AGO ; ZYRA PERMBARIMORE ALDO GJEVORI
Dt.registration: 27.02.2020Case details ]
No.Act: 11243-00218-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
PROLETAR PANXHA Kund
Plaintiff: PROLETAR PANXHA
Defendant: SHOQERIA "G & XH" SH.P.K. ; ARLIND DERVISHI
Dt.registration: 27.02.2020Case details ]
No.Act: 11243-00217-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ELENI KAFEJA Kund
Plaintiff: ELENI KAFEJA
Defendant: PAVLIN TIRI ; SEJDI SHUAIPI
Third Party: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 27.02.2020Case details ]
No.Act: 11243-00216-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Pogradec)
ANA RUKA (VESHO) dhe T
Plaintiff: MERI UJKAJ (VESHO) ; ANA RUKA (VESHO) ; VIRGJIL VESHO ; KLAJDI VESHO ; ELTON VESHO
Defendant: VASIL VESHO ; ENRIETA VESHO ; FILLARETA VESHO ; STAVRI VESHO ; NIKOLETA VESHO ; PAVLINA VESHO ; ARETI VESHO ; AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE
Third Party: ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT KORCE
Dt.registration: 26.02.2020Case details ]
No.Act: 11115-00215-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
ERVIS TABAKU Kund
Plaintiff: ERVIS TABAKU
Defendant: SELMAN HOXHA ; AGIM XHAFA ; NAZMI XHAFA ; FLUTURA BUDANI ; ASTRIT ELEZI ; LAVDIM PICAKU ; MYSLYM LECAJ ; DRITAN DUKA ; SKENDER LICI
Dt.registration: 26.02.2020Case details ]
No.Act: 11243-00214-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Përmet)
PETRAQ HENAJ Kund
Plaintiff: PETRAQ HENAJ
Defendant: ILIR HASIMI
Dt.registration: 26.02.2020Case details ]
No.Act: 11243-00213-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
STAMATO GUDI Kund
Plaintiff: STAMATO GUDI
Defendant: JANI GUDI
Dt.registration: 26.02.2020Case details ]
No.Act: 11241-00212-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Pogradec)
BARDHI RAPCE Kund
Plaintiff: BARDHI RAPCE
Defendant: INSPEKTORIATI SHTETEROR I MJEDISIT, PYJEVE DHE UJERAVE TIRANE ; INSPEKTORIATI SHTETEROR I MJEDISIT, PYJEVE DHE UJERAVE, DEGA RAJONALE, QARKU KORCE
Dt.registration: 26.02.2020Case details ]
1 to 10 of 81518 case  Page  of 8152 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania