Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 69983 case  Page  of 6999 terms per page
No.Act: 90100-01623-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG" SH.P.K. Kund
Plaintiff: SHOQERIA "SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG" SH.P.K.
Defendant: DHOMA KOMBETARE E PERMBARUESVE GJYQESOR PRIVATE
Third Party: MINISTRIA E DREJTESISE ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE TIRANE
Dt.registration: 17.05.2018Case details ]
No.Act: 11243-01622-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ADA NAQE (OSMENI) dhe T
Plaintiff: ARTAN OSMENI ; ADA NAQE (OSMENI)
Defendant: SHOQERIA "DOLA" SH.P.K.
Dt.registration: 17.05.2018Case details ]
No.Act: 11243-01621-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "E.J.A." SH.P.K. Kund
Plaintiff: SHOQERIA "E.J.A." SH.P.K.
Defendant: SHOQERIA "METLIND-AL" SH.P.K. ; ZYRA PERMBARIMORE "SHOQERIA BASHA & I" SH.P.K.
Third Party: SHOQERIA "BORA-ML" SH.P.K.
Dt.registration: 17.05.2018Case details ]
No.Act: 11243-01620-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
GENCI SKIFTERI Kund
Plaintiff: GENCI SKIFTERI
Defendant: AGRON SKIFTERI
Dt.registration: 17.05.2018Case details ]
No.Act: 11243-01619-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AFRIM HIDAJ Kund
Plaintiff: AFRIM HIDAJ
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.registration: 17.05.2018Case details ]
No.Act: 11243-01618-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
LUAN CILI - PERSON FIZIK dhe T
Plaintiff: LUAN CILI ; LULE CILI ; LUAN CILI - PERSON FIZIK
Defendant: SHOQERIA E PERMBARIMIT PRIVAT "E.G.BAILIFF'S SERVICES" SH.P.K.
Third Party: SHOQERIA "BANKA KOMBETARE E GREQISE" SH.A. ; SHOQERIA "ALPHA BANK - ALBANIA" SH.A.
Dt.registration: 17.05.2018Case details ]
No.Act: 11243-01617-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AGJENCIA PER ZHVILLIM BUJQESOR DHE RURAL Kund
Plaintiff: AGJENCIA PER ZHVILLIM BUJQESOR DHE RURAL
Defendant: ALKETA GOXHA TANUSHI PERMBARUESE PRANE SHOQERISE PERMBARIMORE "ZIG" SH.P.K. ; SHOQERIA FINANCIARE "FAF" SH.P.K.
Third Party: RAMIZ JAHBALA
Dt.registration: 17.05.2018Case details ]
No.Act: 11241-01616-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
MARK LALA Kund
Plaintiff: MARK LALA
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.registration: 17.05.2018Case details ]
No.Act: 11217-01615-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
DHIMITRAQ STEFANI Kund
Plaintiff: DHIMITRAQ STEFANI
Defendant: SHPETIM BOCI
Dt.registration: 17.05.2018Case details ]
No.Act: 11243-01614-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG" SH.P.K. Kund
Plaintiff: SHOQERIA "SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG" SH.P.K.
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A. ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 17.05.2018Case details ]
1 to 10 of 69983 case  Page  of 6999 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania