Anëtarët e Gjykatës së Lartë

SOKOL SADUSHI

ERVIN PUPE

ILIR PANDA

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte