Anëtarët

Gjyqtari

Pozicioni

1

SOKOL SADUSHI

Kryetar

2

ILIR PANDA

Anëtar

3

ERVIN PUPE

Anëtar

4

SOKOL BINAJ

Anëtar

5

ALBANA BOKSI

Anëtare

6

SANDËR SIMONI

Anëtar

7

MEDI BICI

Anëtar

8

ASIM VOKSHI

Anëtar

9

ARTUR KALAJA

Anëtar

10

ARBENA AHMETI

Anëtare

11

GENTIAN MEDJA

Anëtar

12

DARJEL SINA

Anëtar

13

SOKOL NGRESI

Anëtar

14

MARGARITA BUHALI

Anëtare

15

ENTON DHIMITRI

Anëtar

16

ENKELEJDA METALIAJ

Anëtare

17

VOJSAVA KOLA

Anëtare

18

VALBON ÇEKREZI

Anëtar

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte