Anëtarët

Anëtari

Pozicioni

1

Sokol SADUSHI

Kryetar i Këshillit

2

Ilir PANDA

Zëvëndës Kryetar i Këshillit

3

Kelment GRECA

Anëtar

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte