Case Details:

No.Act:   53800-00336-00-2015
Type:   Penal
Title of the case:   PROKURORIA E RRETHIT VLORE Kund
FilingParty:   ALEKSANDER LAGJI, ALTIN LAGJI
Dt.registration:   03.03.2015
Case type:   Ç.Penale Themeli / Falsifikimi i Dokumenteve (Neni 186-192/b)
Initialed:   New Case
Case status:   Closing
Coming from:   Gjykata shkallës së parë Tiranë
Object of the lawsuit/accusation:   Falsifikim dokumentash.
Legal Basis:   Neni 186/2 I K.P.
The object of the counterclaim:  
The legal basis of the counterclaim:  

The parties:

Defendant:  ALEKSANDER LAGJI ; ALTIN LAGJI
Applicant:  PROKURORIA E RRETHIT VLORE

The rapporteur:  Guxim Zenelaj

Case calendar:

Session date and time Planning date The rapporteur

The date of the decision:

The date of the decision:   31.03.2016
Decision no:   00-2016-534